Fråga om rätt att uppehålla sig på annans tomt

FRÅGA
HejI vårt bostadsområde finns en person som ofta går in och går omkring på andras tomter när de inte är hemma. Hen kan stå och kika in genom fönster och befinna sig på tomten omkring husen under 10-20 minuter. Jag misstänker att detta inte är tillåtet. Framförallt är det synnerligen obehagligt! Vad finns för möjligheter att tillgå i dessa fall?Med vänlig hälsning,Granne
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 4 kap 6 § brottsbalken (se här) döms man för hemfridsbrott om man utan lov intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg.

Det skydd som bestämmelsen ger avser för utom den egentliga bostaden också gård eller trädgård etc. som hör till bostaden. Det är inte nödvändigt att gården eller trädgården är inhägnad om det på annat sätt framgår att området hör till bostaden.

Hemfridsbrott kan föreligga även om ingen är i huset just vid den tidpunkt då det olovliga inträngandet eller kvarstannandet äger rum. Vad som krävs är att huset, trots att den står tom, inte är övergiven utan kan sägas fortfarande vara någons bostad.

Eftersom det du beskriver är ett brott kan du anmäla det till polisen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (986)
2020-08-10 Smygfilmad under samlag - Brott?
2020-08-04 Vad ska jag göra om jag utsätts för olaga hot?
2020-08-04 När räknas det som olaga intrång och när räknas det som hemfridsbrott?
2020-08-04 Är det olagligt att ta kort på barn?

Alla besvarade frågor (82776)