Fråga om privat försäljning av tobak

2016-06-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Är det olagligt för en minderårig att sälja cigaretter till annan minderårig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte olagligt, på så vis att det är straffbart, för en minderårig att sälja cigaretter till en annan minderårig. De brott som kan begås genom överträdelser av tobakslagen gäller endast för näringsidkare, alltså personer som bedriver näringsverksamhet, se 12 och 27 §§ tobakslagen.

Däremot är minderåriga/omyndiga inte behöriga att sluta avtal med varandra, eller någon annan, på så vis som krävs för att ett giltigt avtal om cigarettförsäljningen ska komma till stånd, se 9:1. 6 & 7 föräldrabalken.

Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2506)
2020-12-04 Rådgivning inom straffrätt
2020-12-03 Måste man hjälpa att barn som trillat?
2020-12-03 Kan åtal väckas mot en avliden och blir då dennes arvingar återbetalningsskyldiga?
2020-12-02 Försvinner brotten helt vid gallring från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (86931)