Fråga om potentiellt borgensåtagande

2019-10-26 i Fordringar
FRÅGA
Hej,Vi har en fordran på ett privat företag som vi samarbetat med under flera år. Fakturan förföll för två månader sedan. Vi har blivit försäkrade, både skriftlig och muntlig, att fakturan ska betalas, men företagets ägare betalar inte utan vill ha mer tid för att reglera skulden (väntar på"privata" pengar från ett dödsbo) Nu misstänker vi att företaget är på obestånd och vi tror att det kommer att sluta med konkurs! Vår fråga är följande: En av delägarna (styrelseledamot) har skriftligen lovat att betala skulden även om han nödgas att betala privat ! Kan det räknas som ett bindande avtal? Kan vi kräva betalning från honom privat om företaget sätts i konkurs?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Styrelseledamotens utfästelse skulle nog närmast kunna anses utgöra ett borgensåtagande. Lagen innehåller inte några formkrav på hur ett borgensåtagande måste utformas för att vara giltigt. Vägledning får hämtas från lagrummets stadgande att "Går någon i löfte för annan mans gäld; betale han det gäldenär själv ej gälda gitter.". Däremot finns det olika former av borgensåtaganden, där utgångspunkten om inget annat framgår är att det rör sig om en så kallad enkel borgen (10 kap. 8 § handelsbalken (HB)). Vid en enkel borgen är borgensmannen subsidiärt betalningsansvarig, vilket innebär att ni som borgenärer endast har rätt att kräva betalt av borgensmannen först om ni kan visa att gäldenären är insolvent, det vill säga oförmögen att betala skulden. Som utgångspunkt kan det bevisas antingen genom ett misslyckat utmätningsförfarande eller om gäldenären försätts i konkurs då antingen genom att någon form av bevisning kan visa att ni sannolikt inte kommer kunna få skulden betald genom konkursförfarande och i annat fall efter ett avslutat konkursförfarande (se rättsfallet NJA 1990 s. 245).

En annan form av borgen är så kallad proprieborgen, vilken kräver att det framgår att borgensmannen ansvarar för skulden såsom för egen så kan betalning krävas antingen från gäldenären eller borgensmannen (10 kap. 9 § HB).

Frågan kretsar då alltså främst kring om styrelseledamotens utfästelse skulle kunna anses vara ett löfte om ett enkelt borgensåtagande. Det framgår inte av frågan exakt hur utfästelsen har utformats varför något definitivt svar ej kan ges. Men ett borgensåtagande bör peka ut vilken huvudförbindelse som borgensmannen borgar för eller om det avser ett generellt åtagande för gäldenärens alla förpliktelser. Det går alltså inte ge ett definitivt svar, men det skulle kunna vara så att den skriftliga utfästelsen är att anse som ett enkelt borgensåtagande.

För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas mitt svar har varit behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (682)
2020-06-01 Hur bestrider man en faktura?
2020-05-31 Vad kan jag göra om en person inte betalar tillbaka en skuld?
2020-05-31 Vad menas med säljarens borgenärer?
2020-05-25 Kan vi anmäla hyresvärden för bedrägeri vid tvist om vad som ska repareras i lägenhet och till vilken kostnad?

Alla besvarade frågor (80629)