Fråga om polisingripande

2021-12-31 i Polis
FRÅGA
Hejag skulle fråga om något som hände mig, polisen (3 poliser) kallades in i mitt hem (min lägenhet) lördagen den 27 november för något som var helt falsk (olaga hot) samma dag jag hade behandling för min vänster ben ischias och kände mig mycket ont efter behandlingen, men poliser efter att unthreaded allt hemma och där som jag håll på att villa och märkte att allt var normal och k bad ändå dem mig att följa dem till Solna polisen, och när jag frågade dem varför, dem svarade mig att där ska du svara på några frågor, efter cirka 33 år som jag har bott i Sverige och efter 6 år som har bott i min lägenhet och genom mina grannes kons tiga ögonen gick jag i polis bilen och i Solna polis stationen meddelade mig att (du är gripen för olaga hot) och där vaknade jag på allvar och började att fundera att kan polisen verkligen göra så? Dem gjorde vad som jag kunde inte fatta och tänka, och fortfarande efter en månad kan inte acceptera det som hände mig ,jag registrerades som en riktigt misstänkt för ett brott ,efter 6 timmar som verkligen var mina mörkaste och jobbigaste perioden i mitt liv fick jag prata med en annan polis och efter 1 timme till sa dem till mig att jag får lämna polisens och gå hem men varnade mig om det kommer att häna igen kommer du att sitta för länge till .Jag känner mig :Mycket orättvis behandladehelt onödigt arresteringkränkandeförolämpaSkrämdoch helt onödigt varanid för ingenting.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polislagen

Det finns ett antal bestämmelser som polisen ska iaktta i sitt arbete. Ändamålet med polisverksamheten är att främja rättvisa och trygghet genom att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Med begreppet "upprätthålla allmän ordning och säkerhet" åsyftas att förhindra att brott begås, att utreda begångna brott samt att övervaka den allmänna ordningen och ingripa för att ställa till rätta när ordningen störs. I princip får polisingripanden bara ske vid överträdelser av straffbestämmelser (brott) eller vid överträdelser av klara ordningsregler (1 § polislagen).

Enligt (8 § polislagen) ska en polisman endast ingripa om det är nödvändigt (behovsprincipen) och välja det lindrigaste alternativet för ingripandet om det finns flera olika alternativ (proportionalitetsprincipen). Om tvång måste användas ska det ske i den form och utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet ska uppnås. Behovsprincipen innebär att ett polisingripande endast får ske om det är nödvändigt för att polisen ska kunna fullgöra sina åligganden, t.ex. för att att avvärja eller undanröja en aktuell fara eller ordningsstörning. Proportionalitetsprincipen handlar om det intrång som polisingripandet medför för den som utsätts för det eller för något annat motstående intresse och innebär att detta intrång inte får stå i missförhållande till syftet med ingripandet.

Det är svårt för mig att säga huruvida polisen iakttagit dessa behovs- och proportionalitetsprinciper när de valde att ta in dig på förhör. Om du exempelvis blivit kallad på förhör angående den påstådda gärningen (olaga hot) men inte infunnit dig på polisstation kanske de känt sig tvungna att hämta dig vid din bostad. Polisens jobb är trots allt att utredda brott och det fanns förmodligen ett behov av att förhöra dig för att reda ut om anmälan hade fog för sig eller inte. Om de inte hade kallat in dig tidigare framstår det som obefogat att tre poliser åker hem till din bostad för att hämta in dig på förhör, vilket skulle kunna strida mot dessa principer. En annan sak att är att ett sådant ingripande kan få personer i din omgivning (t.ex. grannar) att se på dig som en person med dålig karaktär eller se på dig med nedvärderande blick, trots att du befunnits oskyldig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (375)
2022-01-25 Måste polisen ringa hem om 15 åring är med i stoppad bil?
2022-01-04 Får polisen ta urinprov på min sambo om jag har påträffats med narkotika?
2021-12-31 Fråga om polisingripande
2021-12-19 När får polisen be om legitimation?

Alla besvarade frågor (98612)