Fråga om påföljd

2020-12-26 i Påföljder
FRÅGA
Hejsan, jag begick ringa stöld på 140kr och ångrar mig så mycket att ord inte kan beskriva det. Jag erkännde på plats. Jag är under 18 år och har haft ett samtal med socialstyrelsen där en utredning Inte inleds pga ingen anledning till oro. Jag är så otroligt förbaskat rädd inför det som kommer att ske nu. Jag undrar nu om en straffvarning eller åtalsunderlåtelse kan bli aktuellt? Vad är chansen för att jag blir åtalad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt (20 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken) får åklagaren beslut att underlåta för brott (åtalsunderlåtelse) under förutsättning att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse ej åsidosätts:

1. Om det kan antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter,

2. Om det kan antas att påföljden skulle bli villkorlig dom och det finns särskilda skäl för åtalsunderlåtelse,

3. Om den misstänkte begått annat brott och det utöver påföljden för detta brott inte krävs påföljd med anledning av det föreliggande brottet, eller

4. Om psykiatrisk vård eller insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kommer till stånd.

Enligt andra stycket framgår vidare att åtal får underlåtas i andra fall än som nämns i första stycket om det av särskilda skäl är uppenbart att det inte krävs någon påföljd för att avhålla den misstänkte från vidare brottslighet och att det med hänsyn till omständigheterna inte heller krävs av andra skäl att åtal väcks.

Som framgår av bestämmelsen i rättegångsbalken om åtalsunderlåtelse krävs bland annat att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter. Av ( 8 kap. 2 § brottsbalken) framgår att den som döms till ringa stöld döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Då beloppet är av bagatellartad natur kommer påföljden stanna vid böter. Därmed får åklagaren besluta om åtalsunderlåtelse.

Det bör i regel för åtalsunderlåtelse krävas att bevisningen mot vederbörande är så god att om åtal väcktes hade fällande dom kunnat förväntas på objektiva grunder. Utöver det ska den misstänkte i regel ha erkänt gärningen. Motsätter sig denne eftergifter kan detta vara ett skäl att i stället väcka åtal. Då du redan erkänt gärningen och haft samtal med socialstyrelsen tyder det på att åklagaren inte kommer åtala dig utan att du får en varning alternativt avkrävs viss kontakt med socialtjänsten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1492)
2021-04-21 Kommer redan gallrade uppgifter från belastningsregistret tillbaka om man skulle bli dömd igen?
2021-04-20 Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov
2021-04-19 När gallras uppgifter om fängelsestraff?
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (91389)