FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll06/11/2017

Fråga om omyndig får flytta hemifrån

Hej! Jag undrar om man får flytta hemifrån om man än omyndig? Jag är 14 år och bor med min bror och mamma, men tyvärr kan jag inte bo med min bror pga personliga anledningar. Då min mamma godkänner om detär lagligt så vill jag veta om det är lagligt att bo själv som 14 år?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Omyndig får ej bestämma över sina personliga angelägenheter

Innan du är myndig har vårdnadshavare (dina föräldrar) en rätt och skyldig att bestämma över dina personliga angelägenheter (se här). Du får varken ingå avtal utan samtycke från förmyndare eller råda över din egendom (se här). Eftersom du är 14 år och omyndig är det dina föräldrar som bestämmer var du ska bo. Om din mamma godkänner att du flyttar hemifrån är det därmed okej.

Underhållsskyldighet trots att barnet flyttar hemifrån
Tänk även på att som omyndig är dina vårdnadshavare underhållsskyldiga gentemot dig. Detta gäller även om du flyttar hemifrån och underhållsskyldigheten varar fram tills du blir 18 år. Går du fortfarande i gymnasiet då pågår underhållsskyldigheten tills du slutat skolan (dock inte längre än 21 år (se här). Hur mycket underhållet ska vara avgörs utifrån vad som är rimligt utifrån ditt behov och hänsyn tas även till om du har egen inkomst, i sådant fall kan underhållsskyldigheten minska.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det alltså juridiskt sätt okej att du flyttar hemifrån som omyndig om dina vårdnadshavare godkänner detta. Och flyttar du hemifrån har du alltså fortfarande rätt till underhåll från dina föräldrar fram tills dess att du blir myndig eller tills 21 om du fortfarande går i skolan då.

Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,Emelie StrömRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000