Fråga om olovlig avlyssning av ett samtal när avlyssningen skedde i hemlighet av en tredje part som inte deltog i samtalet. Även fråga om lagligheten av att sprida vidare en olovligen framställd inspelning

Hej,

Jag och min familj har blivit inspelade under privat samtal av en tredje part som inte deltagit i samtalet.

Inspelning skedde i ovisshet av oss och inspelningen har sparats och skickat runt till våra när och kära och grannar.

Är detta lagligt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du om det var brottsligt av den tredje parten att spela in samtalet och att sedan sprida inspelningen vidare.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Den tredje partens agerande skulle kunna utgöra olovlig avlyssning, vilket är ett brott. Jag kan dock inte ge någon fullständig bedömning, mot bakgrund av dina uppgifter.

Spridandet av inspelningen skulle i vissa fall kunna vara ett brott, men jag saknar närmare uppgifter för att kunna bedöma frågan.

Olovlig avlyssning

Som jag förstår din fråga skedde du och din familjs privata samtal inte över telefon eller något liknande.

Det lagrum som främst är relevant i ditt fall är då 4 kap. 9 a § brottsbalken (1962:700) (BrB). Paragrafen reglerar brottet olovlig avlyssning. Enligt den föreligger olovlig avlyssning om följande kriterier är uppfyllda:

1. Gärningsmannen avlyssnar eller tar upp tal av visst slag.

2. Det tal som avlyssnas eller tas upp uttrycks i en sammankomst som allmänheten inte har tillträde till, och som gärningsmannen inte själv deltar i eller har obehörigen berett sig tillträde till.

3. Gärningen sker med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel.

4. Gärningen sker i hemlighet.

5. Gärningen skedde utan lov från någon av de vars tal avlyssnades eller togs upp.

Det sagda innebär att om en utomstående t.ex. spelar in din familjs samtal i hemlighet och utan lov från er är kriterierna i 4 kap. 9 a § BrB uppfyllda. För att det ska finnas något brott krävs dock utöver det bl.a. att personen hade uppsåt till omständigheterna som uppfyllde brottsbeskrivningen, se 1 kap. 2 § första stycket BrB.

Ditt fall

I ditt fall har den tredje parten tagit upp ert samtal, genom att spela in det. Det var ett privat samtal som den tredje parten inte deltog i eller hade tillträde till. Eftersom det var en inspelning måste gärningen ha skett med ett tekniskt hjälpmedel. Som jag förstår det var inspelningen också hemlig för er som deltog i samtalet.

Det framgår dock inte av din fråga om den tredje parten hade tillstånd att spela in samtalet från någon av er som deltog i samtalet. Från din beskrivning antar jag att så inte är fallet.

Det framgår inte heller av din fråga om den tredje parten t.ex. visste om att inspelningen var olovlig eller inte.

Jag kan alltså inte ge något slutligt svar om det finns ett brott. Mot bakgrund av dina uppgifter skulle det dock sannolikt kunna röra sig om ett brott.

Spridandet av inspelningen

Sannolikt sett är det inte brottsligt av den tredje parten att sprida inspelningen vidare. I vissa fall skulle något sådant möjligen kunna falla under t.ex. 5 kap. 1 § BrB såsom förtal. Jag saknar dock uppgifter att göra någon mer ingående prövning av ditt fall.

Vill du läsa mer om förtal kan jag rekommendera följande tidigare svar på Lawline: När är det fråga om förtal?

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med olovlig avlyssning och andra brott är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”