Fråga om olovlig avlyssning av ett samtal när avlyssningen skedde antingen av en av samtalsdeltagarna eller med samtycke av en av samtalsdeltagarna

FRÅGA
Hej, nu är det så att släkting till en bekant försöker avsluta sitt förhållande med en hotfull sambo. Och hen har vid flera tillfällen ringt till min bekanta i hemlighet när partnern har blivit hotfull eller aggressiv så att någon ska höra samtalet utifall det eskalerar. Kan man i en sådan situation spela in samtalet och hoten utan partnerns vetskap? Eller klassas det som brottsligt eftersom bara ena parten i konflikten är medveten om att en annan kan höra samtalet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I det följande har jag valt att disponera mitt svar så att jag först allmänt förklarar den relevanta brottsbeskrivningen. Därefter förklarar jag vad resultatet sannolikt skulle bli i ditt fall. Slutligen sammanfattar jag det sagda.

Olovlig avlyssning

Det lagrum som främst är relevant i ditt fall är 4 kap. 9 a § brottsbalken (1962:700) (BrB). Paragrafen reglerar brottet olovlig avlyssning. Enligt den föreligger olovlig avlyssning om följande kriterier är uppfyllda:

1. Gärningsmannen avlyssnar eller tar upp tal av visst slag.

2. Det tal som avlyssnas eller tas upp uttrycks i en sammankomst som allmänheten inte har tillträde till, och som gärningsmannen inte själv deltar i eller har obehörigen berett sig tillträde till.

3. Gärningen sker med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel.

4. Gärningen sker i hemlighet.

5. Gärningen skedde utan lov från någon av de vars tal avlyssnades eller togs upp.

Det sagda innebär att om du som utomstående t.ex. spelar in någon annans samtal i hemlighet och utan lov från dem är kriterierna i 4 kap. 9 a § BrB uppfyllda. För att det ska finnas något brott krävs dock utöver det bl.a. att du hade uppsåt till omständigheterna som uppfyllde brottsbeskrivningen, se 1 kap. 2 § första stycket BrB.

Ditt fall

Som jag förstår det undrar du om din bekanta kan spela in samtalen mellan din bekantas släkting och släktingens sambo. I ditt fall vore det att med hjälp av tekniskt hjälpmedel ta upp tal i enskild sammankomst.

Om det är din bekantas släkting som spelar in samtalet finns det dock ingen potentiellt brottslig gärning, eftersom han eller hon deltar i samtalet. Om det däremot är din bekanta som tar upp samtalet finns det heller inget potentiellt brott eftersom inspelningen skedde med lov från en av deltagarna i samtalet (dvs, din bekantas släkting).

Sammanfattning

Att spela in en annans samtal i ditt fall faller inte under brottsbeskrivningen för olovlig avlyssning, eftersom gärningen antingen sker av eller med samtycke från en av deltagarna i samtalet.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med olovlig avlyssning är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1088)
2021-01-04 Är det brottsligt att föra en loggbok över en annan person?
2021-01-01 Är det lagligt att ta bilder på andra inomhus?
2020-12-31 Olaga hot enligt 4:5 BrB
2020-12-29 Är det brottsligt att uppge någon annans personnummer?

Alla besvarade frågor (88083)