Fråga om olaga intrång

Jag körde in på en stor företagsparkering (köpcenter) som var bommad då jag såg en annan bil köra in där och jag ville då bara se så dom inte skulle göra inbrott eller förstöra något.

Körde helt som vanligt enligt reglerna och stannade på en parkering utanför Max (resturang) som ligger inne i de då avspärrade området eller hur man ska kalla det.

Sen kör den bilen till mig och ställer sig bakom mig och går ut frågar mig om jag har det bra helt som vanligt. Ja absolut svarade jag, själv? Ja det var bra där med.

Sen gick han och tog kort med mobilen på min bils registreringsskylt och sa "På måndag får du en biljett för olaga intrång. Tack så mycket!"

Jag blev ju bara förvånad och körde ut därifrån igen då jag inte har något brottsligt bakom mig och var inte ute efter att förstöra något.

Min fråga är vad jag i detta fallet kan åka på? Kan jag få böter för dethär?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Enligt 4 kap. 6 § andra stycket följer det att om någon intränger eller kvarstannar obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter. Platser som allmänna inte har tillträde till kan vara sådant föremål för olaga intrång, en sådan plats som du beskriver skulle kunna vara föremål straffansvar. Rekvisiten för brottet är alltså att man ska ta sig in till en plats fast man inte har behörighet till att göra det. Dessa rekvisit har du uppnått verkar det som. Anledningen till att denna straffbestämmelse finns är intresset för att hålla allmänheten borta från platser man ansett att det är viktigt att inte vem som helst tillträder. Dock har Högsta domstolen i ett fall ansett att en person som, visserligen utan lov, under kort tid uppehållit sig i en olåst trapphus utan att egentligen ha ett ärende där inte obehörigen inträngt sig. Detta för att brottets tillämpningsområde inte ska bli alltför vidsträckt och att handlingar som allmänt inte uppfattas som klandervärda ska falla utanför straffansvaret. Ytterst är det domstol som avgör i frågan om straffansvar och det är inte enkelt att säga om huruvida du begått brottet olaga intrång eller ej. Däremot är det så att det är en domstol som beslutar i dom om huruvida du ska hållas ansvarig för brott och om du får böter. Det är inte något som skickas hem till dig på måndag. För att detta ska ske krävs att en åklagare väcker talan.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16).

Hälsningar


Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo