Fråga om olaga hot

FRÅGA
Hejsan!I november 2019 började jag dejta en tjej och hennes fd har förtalat, förolämpad och medvetet försökt förstöra mellan mig och denna tjej som idag är min nuvarande flickvän. I ca 5 månader har han gång på gång hört av sig till henne, trakasserat henne, sagt massa saker om mig som inte stämmer ihop att få tillbaka henne. Gång på gång har både jag och hon sagt ifrån på ett snällt sätt att vi inte vill ha kontakt med honom och att han skulle låta oss vara. Han hörde av sig ungefär 6-8 ggr under denna period. Sista gången han hörde av sig fick jag nog då under omständigheterna att jag jobbat 16h skift i 10 dagar i streck så skrev jag på Facebook i ett privat meddelande att jag ville slå honom och sätta honom i rullstol(slå honom) i affekt av vad han gjort mot oss i 5 månader och utan uppsåt då jag är en glad och snäll person och även helt ostraffade. Vidare så har vi stött på varandra och umgåtts på samma ställe(några meter ifrån varandra) utan att någon utav oss lagt energi eller fokus på varandra utan han har hållt sig till sitt och jag till mitt. Idag, 8 månader senare får jag en kallelse om misstanke om olaga hot. Hur stor är chansen att jag döms till böter/fängelse med tanke på all trakasseri, kränkning, förtal och förolämpning som både jag och min tjej fått uthärda?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om olaga hot

Bestämmelsen om olaga hot avser främst att bereda skydd mot vissa angrepp på enskild persons känsla av trygghet till person och egendom. Hotet behöver inte vara objektivt farligt. Att gärningsmannen inte avser att eller inte kan fullfölja sitt hot påverkar straffvärdet, men för ansvar krävs endast att hotet är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för att en viss gärning ska utföras. Härmed avses närmast en riskbedömning utifrån den hotades synpunkt. Hotet ska vara sådant att det normalt duger för "är ägnat" att just hos den hotade inge sådan rädsla som avses.

Om den hotade inte blir rädd, därför att personen tror att hotet inte är allvarligt menat eller därför att den hotade inte bryr sig om hotet eller vet att han eller hon kan skydda sig själv genom att avstyra det utgör det inget olaga hot. Om däremot den hotade inte blir skrämd för att den hotade inte förstår allvaret kan det utgöra olaga hot.

Bedömningen av om ett hot varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade utgår från de faktiska förhållandena och görs utifrån hur situationen framstått från den hotades synpunkt. Av betydelse är bland annat vilka åtgärder som avses med hotet, sättet på vilket hotet uttalas, parternas relation till varandra, hur gärningsmannen agerar i övrigt och vad den hotade känner till om gärningsmannens agerande sedan tidigare. Det bör normalt krävas att hotet avser ett brott som inte är helt lindrigt. Gärningsmannens avsikter att verkställa hotet saknar betydelse för straffbarheten (4 kap. 5 § första stycket brottsbalken).

Chansen att du blir dömd

Jag tror att en domstol skulle sakna anledning att betvivla att yttrandena som fällts av dig inte varit allvarligt menade. Det som talar för det är bland annat att ni har stött på varandra och att ni då inte hamnade i konflikt. Domstolen kommer även beakta att han har trakasserat både dig och din flickvän och att de hotelser som du kommit med via Facebook inte varit ägnade att framkalla något som kan anses som allvarlig fruktan för hans egen säkerhet till person.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1092)
2021-01-19 Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
2021-01-18 Hur kan jag gå tillväga om jag blir utsatt för hot?
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?

Alla besvarade frågor (88291)