Fråga om olaga hot

FRÅGA
En kollega till mig har polisanmält en elev för olaga hot. Under ett samtal blev han väldigt arg, och sa då: "Om du inte vore vuxen så skulle jag slå ner dig!" Min kollega blev rädd, och hävdar att det är hens KÄNSLA av hot som är det viktiga. Andra kolleger hävdar att eftersom eleven ju sa att han INTE skulle slå ner min kollega så hotade han inte i lagens mening. Hotet var inte verbalt, utan snarare i kroppsspråket. Kan eleven då fällas för olaga hot?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 4 kap 5 § Brottsbalken föreligger olaga hot om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom.

Det finns två huvudsakliga förutsättningar för att brottet olaga hot ska ha begåtts.

1. olaga hot om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning

2. på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom

Det som din kollega hävdar är i och för sig sant, att hens känsla av allvarlig fruktan är av betydelse för den andra förutsättningen. Men den första förutsättningen, att det ska vara fråga om ett hot om en brottslig gärning, saknas helt i detta fall. Uttryckt på ett annat sätt är ju innebörden av vad eleven säger att han inte kommer slå personen, eftersom hen är vuxen. Detta är därmed inte ett hot.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

Carl Trolle Olson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (891)
2020-02-28 Är det olagligt att spela in ett privat samtal och kan jag visa det för någon annan?
2020-02-26 När får man hindra någon att fotografera ens företagslokal?
2020-02-24 Olaga frihetsberövande av väktare
2020-02-23 Jag har en störande granne, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (77522)