Fråga om olaga hot

En kollega till mig har polisanmält en elev för olaga hot. Under ett samtal blev han väldigt arg, och sa då: "Om du inte vore vuxen så skulle jag slå ner dig!" Min kollega blev rädd, och hävdar att det är hens KÄNSLA av hot som är det viktiga. Andra kolleger hävdar att eftersom eleven ju sa att han INTE skulle slå ner min kollega så hotade han inte i lagens mening. Hotet var inte verbalt, utan snarare i kroppsspråket. Kan eleven då fällas för olaga hot?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 4 kap 5 § Brottsbalken föreligger olaga hot om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom.

Det finns två huvudsakliga förutsättningar för att brottet olaga hot ska ha begåtts.

1. olaga hot om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning

2. på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom

Det som din kollega hävdar är i och för sig sant, att hens känsla av allvarlig fruktan är av betydelse för den andra förutsättningen. Men den första förutsättningen, att det ska vara fråga om ett hot om en brottslig gärning, saknas helt i detta fall. Uttryckt på ett annat sätt är ju innebörden av vad eleven säger att han inte kommer slå personen, eftersom hen är vuxen. Detta är därmed inte ett hot.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

Carl Trolle OlsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”