Fråga om olaga hot

Hej på er! Har fått hem brev av polisen för förhör om olaga hot, sllt ligger till som följande.

Det börjar med att min flickvän dåvarande får ett nytt förhållande efter 5dagar med en kille jag känner, jag känner frustration och blir väldigt arg över detta och det sitter i i mig i någon månad före jag säger allt

Som jag tkr och tänker på en fb chatt samt sms.

Jag har sagt att han skall dö, förtjänar ej att leva osv.. Jag hr pratat med killen personligen och han sade till mig att han ej brydde sig on det jag sa för det var barnsligt.. Allt jag sagt har vart menat emot honom men det är min fd. Som anmält mig för olaga hot.. Frågan till er lyder.. Kan jag motstrid detta trots att bevis finns i form av facebook och sms? Mvh. Marcus

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis ska jag redogöra för vad som krävs för att du ska kunna bli dömd för olaga hot. Brottet olaga hot återfinns i 4 kap. 5 § brottsbalken.

Rekvisiten som ska vara uppfyllda för att olaga hot ska vara aktuellt är att det är fråga om just ett hot om brottslig gärning. Hotet behöver inte riktas mot den som blir hotad, utan kan lämnas till tredje man, dvs. i ditt fall räcker det att du lämnat hotet till din f.d flickvän, såvida hon har framfört hotet till den hotade och gjort den hotade medveten om hotet. I ditt fall verkar detta rekvisit vara uppfyllt, eftersom att du skriver att han vet om hotet. Vidare måste rekvisitet att hotet ska vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan vara uppfyllt. Detta betyder att hotet ska framstå, eller typiskt sett framstå, som allvarligt menat. Det är inte nödvändigt att den hotade faktiskt blivit rädd, utan det räcker att den hotade typiskt sett skulle frukta att brottet skulle kunna komma att förverkligas. Vid bedömningen om detta rekvisit är uppfyllt tas hänsyn till vad hotet i sig innebär, parternas relation till varandra, gärningspersonens farlighet etc.

Ett exempel från praxis angående rekvisitet "ägnat att framkalla allvarlig fruktan" kan ges. I RH 2002:6 hade den tilltalade uttalat ett till ordalagen innefattat dödshot, men domstolen hade ogillat åtalet pga. att användningen av sådana uttryck hade varit vanligt förekommande i relationen när de parterna var osams. Även att målsäganden hade varit skyddad av andra personer, samt sedermera i ett senare skede varit skyddad av en låst dörr, beaktades. Det ansågs att den tilltalade inte hade haft några möjligheter att sätta hotelser i verket, och att det var svårt för någon att tro att han skulle kunna det.

Huruvida en domstol bedömer det som att dina hotelser uppfyller rekvisiten är svårt att svara på utan mer ingående information.

Det är en mänsklig rättighet att få försvara sig och att bli betraktad som oskyldig innan du blivit dömd i en domstol för brottet, se artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheter, så absolut kan du bestrida skyldighet till brott. Du kan t.ex. säga att ditt hot inte var "ägnat att framkalla allvarlig fruktan". Vidare måste åklagaren bevisa att det var du som sa hotet, och att det är utom rimligt tvivel att du är skyldig till brottet. Om du behöver ytterligare hjälp i detta ärendet, t.ex inför ett försvar i domstol (om det kommer till det), rekommenderar jag dig att anlita en advokat.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo