FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt28/08/2016

Fråga om muntliga hyresavtal m.m.

Jag/hyresgäst har hyrt ett rum på en salong i 11 månader. Inget hyresavtal finns, trots att jag bett om det flera ggr. Inledde att hyra 2 dgr/v i 6 mån, för jag kunde inte hyra mer o rummet skulle hyras ut till ngn mer. De fick inte tag i ngn mer o frågade om jag ville hyra mer. Jag kunde tänka mig att prova 3 dgr/v. Då hyran blev nästintill lika mkt som hyra heltid, kunde jag likväl hyra heltid, med öppning om att rummet kunde delas med ngn annan. Då förutsättningarna nu har förändrats för mig vill jag återgå till 2 dgr/v. Inga problem säger den ena av de jag hyr av. Klart du inte ska hyra o betala mer än det du behöver. Får senare besked från den andre att vi har ett muntligt avtal på 3 mån uppsägningstid. Jag har inte ingått i ngt muntligt avtal. Hen säger oxå att det som den andre har sagt om att det går att ordna med mitt önskemål om att hyra 2 dgr/v, inte stämmer, att de inte hyr ut på deltid. Ingen info har meddelats mig om att de inte hyr ut på deltid. Förvirrande då det inledningsvis var tal om att vi skulle vara två som hyrde rummet. Vad gäller beträffande uppsägntiden? Kan de hävda 3 månader? Jag har ju ovetandes om att de ändrat villkoren till att de enbart hyr ut rummet på heltid, ställt mitt önskemål om hyresförändring att hyra färre dgr än innan, det är ju ingen uppsägning från min sida bara en förändring i antal dgr att hyra. Vad gäller? Jag vill inte betala mer hyra och inte ha rummet mer än det jag har behov till. De har sagt länge att de ska ge oss avtal(en till som hyr), men vi har inte fått dem. Då jag senast frågade sa de att de var klara och skulle ges till oss. Eftersom de äntligen verkade vara på gång med avtalen, bad jag att de då skulle göra mitt avtal för 2 dgr/v, det var då allt detta med att vi ingått i ett muntligt avtal om 3 månaders uppsägningstid nämndes och att de var osäkra på om de kommer att hyra ut rummet på något annat än heltid. När jag då nämnde vad den andra sagt mig veckan innan om att det skulle ordna sig med 2 dgr. Då fick jag snabbt besked om att de inte tänker hyra ut rummet på deltid.

Kan de avkräva 3 månaders uppsägning med hyra heltid av mig, utan muntligt och skriftligt avtal?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du valt att ställa din fråga till oss på Lawline!

För att kunna besvara din fråga måste jag ha information om du hyr rummet som bostad eller om du hyr rummet för att arbeta där. Därtill behöver jag information om du nu hyr rummet under en bestämd tidsperiod eller om du hyr rummet tillsvidare.

Vänligen maila denna information till den mailadress som jag skickat ett meddelande till dig från.

Med vänlig hälsning


Lawline RådgivareRådgivare