Fråga om möjlighet till nedsättning av årsavgift och ersättning pga dröjsmål vid avhjälpande av brist i en bostadsrätt

2016-03-23 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag äger en bostadsrätt. I höstas upptäcktes en läcka från min grannes badrum. Vattnet hade runnit in i mitt badrum,med det följde att hela mitt badrum fick rivas ut.Nu har jag varit utan toalett och dusch i tio veckor och får räkna med ett par veckor till.Jag har inte blivit erbjuden alternativt boende. Har inte bostadsrättsföreningen skyldighet att kompensera mig ekonomiskt (gratis hyra el. dyl) förutom nytt badrum?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Förhållandet mellan en bostadsrättsinnehavare och dess bostadsrättsförening regleras genom Bostadsrättslagen (BRL).

Det prekära i ett bostadsrättsförhållande är delningen av ansvar som inträder i respektive bostadsrätt. Här svarar, grovt förenklat, bostadsrättsinnehavaren för lägenhetens skick men bostadsrättsföreningen för bostadsrättens funktion.

Enligt BRL 7:4 framgår att bostadsrättsföreningen är skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, avseende de ansvarsområden som omfattas av bostadsrättsföreningens ansvar. Standard för detta sätts utifrån den allmänna uppfattningen på orten, BRL 7:1. På de flesta orter anser man att det är rimligt med ett fungerande badrum i bostadsrätten.

Uppstår en brist i lägenheten som åligger bostadsrättsföreningen ska föreningen på tillsägelse till styrelsen avhjälpa bristen så fort det kan ske (notera att det rör brist i det ansvarsområde som tillfallet bostadsrättsföreningen). Föreningen har här en reparationsskyldighet.

Åsidosätter föreningen sin reparationsskyldighet har du som bostadsrättsinnehavare rätt att gå in och utföra reparationerna på föreningens bekostnad, BRL 7:2 genom 7:4. Under tiden som bristen föreligger har du även rätt till skälig nedsättning av årsavgiften. Med årsavgiften förstås den vanligtvis månadsfördelade avgiften som ibland förväxlas med ”hyra”.

I BRL 7:2 andra stycket (som enligt ovan blir tillämplig genom BRL 7:4) har bostadsrättsinnehavaren även rätt till ersättning för skada om det genom bostadsrättsföreningens agerande uppkommit dröjsmål och detta dröjsmål beror på försummelse från föreningens sida.

Att stå utan badrum i 10 + (?) antal veckor kan anses vara väl lång tid. Intressant för huruvida det kan föreligga en ersättningsskyldighet är hur föreningen har förfarit med åtgärderna för att du ska få ett nytt badrum. Har de här varit försumliga (vilket det kan finnas fog att anse) kan du ha rätt till ersättning motsvarande de merkostnaderna (allmän förmögenhetsskada) du lidit, till följd av föreningens i sådant fall försumliga agerande.

Behöver du hjälp att vidare utreda huruvida föreningen varit försumlig i förevarande fall eller hur stor en skälig nedsättning på årsavgiften du torde kunna kräva är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline för att fortsatt undersöka ärendet. Oss når du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1092)
2020-10-18 Är en bostadsrättsförening skyldig att tillhandahålla cykelrum?
2020-10-16 Medlemsskap i BRF
2020-10-07 Behövs det ett godkännande för att hyra ut en del av sin bostadsrätt?
2020-10-02 Ångra köp av bostadsrätt efter erlagd handpenning

Alla besvarade frågor (85143)