Fråga om laglott och arvsordning

2020-09-13 i Arvsordning
FRÅGA
Min morbror dog i april. Det finns ett testamente som säger att min syster och en kusin ska ärva. Har jag någon laglott att ärva?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Laglotten utgör halva arvslotten och tillfaller endast bröstarvingar, vilket framgår i 7 kap. 1§ Ärvdabalken (ÄB). Denna rätt kan aldrig förbises, även om testamente har upprättats. Bröstarvingar är arvlåtarens, d.v.s. din morbrors barn enligt 2 kap. 1§ ÄB. Således är svaret på din fråga att du inte har rätt till laglott då du inte är bröstarvinge. Med anledning av ett testamente kan alltså andra arvingar göras arvslösa och den legala arvsordningen kan förbises.

Den legala arvsordningen finner du här och beskriver i vilken ordning arvet fördelas. Denna aktualiseras först när inget testamente finns. Arvsordningen delas upp i olika arvsklasser. Den första arvsklassen består av arvlåtarens barn, vilka har rätt till hälften var av kvarlåtenskapen enligt 2 kap. 1§ ÄB. Om ett barn har avlidit ärver då dennes barn genom den s.k. istadarätten.

Om inga arvingar finns i första arvsklassen aktualiseras den andra arvsklassen enligt 2 kap. 2§ ÄB, vilken består av den avlidnes föräldrar. Finns inga föräldrar vid liv ärver då den avlidnes syskon enligt den tidigare nämnda istadarätten. Eftersom istadarätten är obegränsad skulle du haft en möjlighet att ärva om dina föräldrar inte funnits vid liv, då du är ett syskonbarn. I din situation är detta dessvärre inte aktuellt eftersom testamente finns.

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1585)
2021-04-13 Ärver den avlidnas make/barn/syskon först?
2021-04-13 Arvsordning
2021-04-08 Vem ska ärva när arvinge avlidit?
2021-04-06 Ärva biologisk fader

Alla besvarade frågor (91191)