Fråga om laglighet om oinbjuden gäst tvingas bort från bostaden

FRÅGA
Hej är Det olagligt om Exempel Jag bjuder hit en kompis sen kommer hans kompis som jag inte vill ha med att göra Kan jag tvinga bort honom från min tomt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga är det Brottsbalken (BrB) som utgör tillämplig lagstiftning.

Hemfridsbrott

I BrB 4 kap. 6 § föreskrivs att ”den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad…” gör sig skyldig till hemfridsbrott. Hemfridsbrott kan leda till böter. Med bostad enligt brottets mening omfattas också trädgården till ett hus. För att brottet ska anses begånget krävs endera att personen intränger eller kvarstannar. Enligt din fråga får jag uppfattningen att den andre kompisen inte vet om att den inte är välkommen och därför är inte ett inträngande relevant, utan det är snarare fråga om ett kvarstannande. Ett olovligt kvarstannande enligt brottets mening inträffar när man bett personen ifråga att avlägsna sig från bostaden men denne ändå väljer att stanna kvar.

När ett brott är begånget är det i första hand polisen som är behjälplig.

Nödvärnsrätt

När någon vid ”vägran att på tillsägelse lämna annans bostad”, på samma sätt som vid förutsättningarna för hemfridsbrott, föreligger det nödvärnsrätt för bostadsinnehavaren. Nödvärnsrätt innebär att bostadsinnehavaren har rätt att vidta vissa åtgärder, exv. idka våld, för att personen ska avlägsna sig från bostaden. Rätten att idka våld genom nödvärn är begränsad till att våldet isf. Inte får vara uppenbart oförsvarlig, jfr BrB 24:1.

Uppenbart oförsvarligt våld

Med uppenbart oförsvarligt våld menar lagen att våldet inte får avvika från vad som varit behövligt och att det inte får råda ett uppenbart missförhållande mellan våldet man vidtar och den skada som hotar genom angreppet, dvs. kvarstannandet. Det bör således vara uppenbart oförsvarligt att börja slå personen för att den ska gå som ett första led, dvs. inte ok. En mer lämplig åtgärd kan vara att först be personen att avlägsna sig, därefter öka graden av tillsägelse allt eftersom personen vägrar. Man bör föredra att kontakta polisen innan man använder sig av fysiskt våld som t.ex. knuffar, men ibland kan det vara behövligt ändå – personen kanske blir hotfull eller av annan anledning måste avlägsnas snabbt.

Skulle den kvarstannande personen använda våld tillbaka får givetvis våldet mot denne öka, men inte heller det våldet får vara uppenbart oförsvarligt enligt ovan. Att i nödvärn använda tillhyggen anses sällan vara förenligt med uppenbart oförsvarligt våld, dvs. med stor sannolikhet inte heller ok. I första hand rekommenderar jag att polis tillkallas innan någon våldshandling vidtas.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll