Fråga om kroppsvisitation av privatperson

Hej.

Kan jag som privatperson utföra en kroppsvisitation?

För att tex. se om en person har stulit något from våran idrottsförening.

Mvh.Simon

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättegångsbalken

Av (28 kap. 11 § rättegångsbalken) framgår att om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts med vilket fängelse kan följa får kroppsvisitation göras på den som skäligen kan misstänkas för brottet för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar. Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder eller något annat som någon bär med sig samt väskor, paket och andra föremål som någon har med sig. Av (2 kap. 6 § st. 1 regeringsformen) följer dock att var och en är skyddad mot bl.a. kroppsvisitation och skyddet endast kan begränsas genom lag. Det innebär att kroppsvisitation endast får göras av någon om det framgår av lag. Det finns bl.a. bestämmelser om kroppsvisitation i (Polislagen), (utlänningslagen) och (lagen om straff för smuggling).

Beslut om kroppsvisitation får enligt huvudregeln fattas av rätten, åklagare, eller annan undersökningsledare. Undersökningsledare inom polis, Tullverket och Kustbevakningen har, i fråga om brott för vilka de har rätt att leda förundersökningen, samma behörighet som en åklagare att besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Vid fara i dröjsmål får dock även en polisman fatta beslut om kroppsvisitation vilket innebär att det finns risk att åtgärden går om intet om den inte genomförs omedelbart. Vid kroppsvisitation av en kvinna får en visitation endast verkställas av en annan kvinna, en läkare eller sjuksköterska. Undantag gäller dock för sådan kroppsvisitation av en kvinna som enbart innebär undersökning av föremål som hon har med sig. En manlig polis får alltså undersöka en kvinnas handväska, ryggsäck eller något annat som hon har med sig, men inte de kläder hon bär med sig.

Det finns således inga möjligheter för en privatperson att utföra en kroppsvisitering eftersom det saknas stöd i lag för det. Däremot ser jag ingenting som hindrar att en privatperson kan utföra en kroppsvisitation av en "misstänkt" person om personen i fråga går med på att kroppsvisiteras. Det bör dock rimligtvis förutsätta att personen är vuxen och mogen att fatta egna beslut. Alltså bör inte samtycke inte kunna ges av en underårig person.

Robin ForslövRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”