Fråga om kortare uppsägningstid än vad som är föreskrivet

FRÅGA
Om både den anställde och arbetsgivaren vill ha en kortare uppsägningstid än 1 månad kan man göra det då? Företaget ingår inte i något kollektivavtal och den anställde är inte med i facket. Men båda vill alltså att anställningen ska avslutas tidigare än 1 mån. Får man göra så?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt bestämmelsen om uppsägningstid i lagen om anställningsskydds 11 § (LAS) gäller en minsta uppsägningstid på en månad för såväl arbetstagare som arbetsgivare. Paragrafen är semi-dispositiv vilket betyder att den kan sättas ur spel om det finns ett aktuellt kollektivavtal, kollektivavtalet går isåfall före. Enligt din uppgift är så inte fallet här.

Lagen om anställningsskydd (LAS) är skyddande till arbetstagarens förmån vilket betyder att man inte kan avtala om sämre villkor i ett enskild anställningsavtal än vad som finns föreskrivet i LAS. Det är däremot fritt fram att avtala om längre gående skydd än det som finns i LAS, så länge det är till arbetstagarens förmån.

En arbetstagare kan inte på förhand avstå från det skydd som LAS ger. Vid redan uppkomna tvister däremot så kan en arbetsgivare och arbetstagare i vissa fall avtala om hur tvisten ska lösas, även om det innebär att arbetstagaren avstår från skyddet i LAS.

Svar på din fråga: i din situation verkar det vara mer förmånligt för arbetstagaren med en kortare uppsägningstid än en månad. Situationen bör även träffas av det jag skrev i stycket ovan, att arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om hur en redan uppkommen tvist ska lösas. Så svaret är att en sådan överenskommelse bör vara giltig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Jesper Forsgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?