Fråga om det är ett kontraktsbrott när arbetstagare inte arbetar under uppsägningstiden

FRÅGA
Hej! Jag har arbetat på ett företag i 1 dag och valde sen att säga upp mig då jag inte trivdes på arbetsplatsen samt arbetssättet. Jag skrev på ett avtal där provanställning tillämpas & där det även står att uppsägningstiden är 2 veckor ömsesidigt under provanställningen. Vad händer nu? Är det kontraktsbrott? Kommer jag bli skyldig att betala företaget för att jag har brutit mot anställnings- avtalet? Kan företaget stämma mig pga detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en arbetstagare vill avbryta sin provanställning finns inte någon 14-dagarsregel, utan arbetstagaren kan meddela arbetsgivaren samma dag och gå direkt. Däremot kan kollektivavtal ha särskilda regler om provanställning, vilket är fallet för dig.

Kontraktsbrott
Vad gäller uppsägningstiden så ska du som arbetstagare befinna dig på arbetet och utföra dina arbetsuppgifter. Underlåter arbetstagaren att fullfölja detta anses man ha åsidosatt sina skyldigheter enligt anställningsavtalet och gjort sig skyldig till kontraktsbrott. Arbetstagaren kan då bli skadeståndsskyldig för den ekonomiska skada som arbetsgivaren lider pga. att arbetstagarens inte fullföljt vad denne skulle enligt anställningsavtalet (se här).

Men för att arbetsgivaren ska ha rätt till något ekonomiskt skadestånd krävs det att arbetsgivaren kan visa att din underlåtenhet att inte dyka upp på arbetet har resulterat i en förlust för arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste kunna visa att förlusten uppkommit just för att du underlåtit att fullfölja din anställning under uppsägningstiden.

Avslutning
I praktiken kan det vara svårt för arbetsgivaren att uppfylla dessa hårda beviskrav. Huruvida du kommer få betala skadestånd till företaget eller ej kan jag därför inte ge ett klart svar på, utan det beror som sagt på om arbetsgivaren lidit förlust av att du inte dök upp under uppsägningstiden och att denne i såfall kan bevisa det!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emelie Ström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?