Fråga om innebörden av solidariskt betalningsansvar och konsekvenserna av sådant då en av de skadeståndsskyldiga saknar betalningsförmåga

FRÅGA
Hej ,min fråga är att min son och 1 till person ålder 15 ,har blivit dömda till skadestånd där även vi föräldrar ska betala en del av. Det är solidariskt till mig och mitt ex. Jag är sk nollad hos kronofogden och ska ansöka om skuldsanering. Min fråga är då om allt faller på mitt ex då jag inte har någon större inkomst för jag är långtidssjukskriven och har stora skulder ,och kan han kräva mig på dom pengarna? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 3 kap. 5 § Skadeståndslagen(SkL) ska en förälder som har vårdnaden om ett barn ersätta personskada och sakskada som barnet vållar genom brott och skada som uppstått på grund av att barnet kränkt någon annan. Av denna anledning har antagligen du och din sons far blivit till viss del skadeståndsskyldiga. Därmed framgår av 6 kap. 4 § SkL att om två eller fler är skyldiga att ersätta samma skada, så svarar de solidariskt för denna, som huvudregel. Precis som du antyder i din fråga innebär solidariskt ansvar att den skadelidande kan vända sig till vilken som helst av de ersättningsskyldiga för att få ut hela skadeståndet. Eftersom du anger att du i princip saknar betalningsförmåga för närvarande innebär detta troligen att krav kommer riktas direkt mot ditt ex. Han kan då tvingas att betala ut hela beloppet.

Som du också antyder i din fråga så uppstår en s.k. regressrätt gentemot resterande av de skadeståndsskyldiga, om en av de skadeståndsskyldiga tvingas betala ut hela beloppet. Med andra ord kan ditt ex rikta krav mot dig vid ett senare tillfälle för din del av skulden.

Sammanfattningsvis är rättsläget i princip sådant som du beskrev det i din fråga. Ditt ex kan krävas på hela skadeståndet, men han får därefter rätten att kräva ersättning från dig för den del av skadeståndet som tillhör dig.

Hoppas du anser att jag besvarat din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Solidariskt skadestånd (13)
2021-03-01 Vad innebär solidarisk skadeståndsskyldighet?
2020-05-10 Hur en uppgörelse med en gärningsperson kan påverka rätten till brottsskadeersättning vid solidariskt skadestånd
2019-07-05 Solidariskt skadestånd och regressrätt
2019-02-25 Om solidariskt skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (96594)