Fråga om innebörden av solidariskt betalningsansvar och konsekvenserna av sådant då en av de skadeståndsskyldiga saknar betalningsförmåga

Hej ,min fråga är att min son och 1 till person ålder 15 ,har blivit dömda till skadestånd där även vi föräldrar ska betala en del av. Det är solidariskt till mig och mitt ex. Jag är sk nollad hos kronofogden och ska ansöka om skuldsanering. Min fråga är då om allt faller på mitt ex då jag inte har någon större inkomst för jag är långtidssjukskriven och har stora skulder ,och kan han kräva mig på dom pengarna? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 3 kap. 5 § Skadeståndslagen(SkL) ska en förälder som har vårdnaden om ett barn ersätta personskada och sakskada som barnet vållar genom brott och skada som uppstått på grund av att barnet kränkt någon annan. Av denna anledning har antagligen du och din sons far blivit till viss del skadeståndsskyldiga. Därmed framgår av 6 kap. 4 § SkL att om två eller fler är skyldiga att ersätta samma skada, så svarar de solidariskt för denna, som huvudregel. Precis som du antyder i din fråga innebär solidariskt ansvar att den skadelidande kan vända sig till vilken som helst av de ersättningsskyldiga för att få ut hela skadeståndet. Eftersom du anger att du i princip saknar betalningsförmåga för närvarande innebär detta troligen att krav kommer riktas direkt mot ditt ex. Han kan då tvingas att betala ut hela beloppet.

Som du också antyder i din fråga så uppstår en s.k. regressrätt gentemot resterande av de skadeståndsskyldiga, om en av de skadeståndsskyldiga tvingas betala ut hela beloppet. Med andra ord kan ditt ex rikta krav mot dig vid ett senare tillfälle för din del av skulden.

Sammanfattningsvis är rättsläget i princip sådant som du beskrev det i din fråga. Ditt ex kan krävas på hela skadeståndet, men han får därefter rätten att kräva ersättning från dig för den del av skadeståndet som tillhör dig.

Hoppas du anser att jag besvarat din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen BarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Solidariskt skadestånd? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”