FrågaFAMILJERÄTTAdoption12/05/2018

Fråga om ifall det går att adoptera ett vuxet par som ska utvisas från Sverige?

Mina grannar är från Afghanistan, födda 1987 respektive 1984. De har 4 barn under skolåldern. De två sista är födda i Sverige, den ena är fortfarande baby. De skall utvisas. Vi alla som bor här på vår del av villkvarteret önskar så gärna att de får stanna kvar. De är lugna, fina, arbetsamma och artiga. De passar väl in. Jag är 66 år. Pensionär med "eget" hus och bor grannar med dem. De hyr en god väns hus. Jag själv har inga barn och när min mor som nu blir 87 år går bort så har jag inga arvingar heller.

Vill så gärna hjälpa dem. Trots att språket ställer till det så har vi blivit mycket goda vänner, hustrun, kallar mig swedish mamma!.

Det finns mycket att säga om svensk behandling av flyktingar - men det är inte frågan nu. Utan om jag (med deras föräldrars samtycke (bor i Iran och Afghanistan) får adoptera detta par hur går det till, vart vänder jag . I så fall skall barnen ockå adopteras eller blir jag automatiskt mormor/farmor.

Tack å förhand och ha en fortsatt bra dag

Lawline svarar


Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om adoption hittar du i fjärde kapitlet i föräldrabalken(FB)

Det finns flera förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en adoption ska beviljas. För att tingsrätten ska godkänna adoptionen så krävs att detta är lämpligt. För att adoptionen ska anses vara lämplig så krävs till att börja med att det är till fördel för barnet.

Utöver att det är till fördel för barnet så krävs att den som ansöker om adoption "har uppfostrat eller vill uppfostra barnet" eller att det "annars med hänsyn till förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen". FB 4 kap. 6 §.

Eftersom paret är vuxna så går det inte få adoptionen beviljad på grunden att du vill uppfostra dom. Du har heller inte faktiskt uppfostrat dom. Denna grund för adoption är därför utesluten.

Nästa fråga blir då ifall du kan nå framgång med att hävda att det finns särskild anledning till adoptionen. Högsta domstolen har i ett rättsfall uttalat sig om vad som kan utgöra särskild anledning. Enligt detta rättsfall så ska förhållandet mellan den som vill adoptera och den som adoptionen avser vara av "väsentligen samma innehåll" som det förhållande som råder mellan föräldrar och barn. NJA 1989 s 67.

Det krävs alltså att ni har ett förhållande som liknar det som föreligger mellan föräldrar och barn. Att ni är goda vänner är nog tyvärr inte tillräckligt, utan det krävs starkare skäl. Detta kompliceras också av att paret har fått avslag på sin asylansökan. Det huvudsakliga syftet med adoptionen får nämligen inte vara att underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd i Sverige. Detta gör att kravet på att relationen ska vara av väsentligen samma innehåll är ställt väldigt högt. Om den som adoptionen avser är över 12 år och utomnordisk medborgare så kommer tingsrätten att inhämta yttrande från migrationsverket vilket innebär att dom kommer få reda på att paret har fått avslag på sin asylansökan. Lag om internationella rättsförhållanden rörande adoption 2 § tredje stycket.

Om du vill adoptera båda personerna så kan det även finnas övriga komplikationer. Om en adoption beviljas så innebär detta att den som adopteras blir adoptantens barn och alla rättsliga band till de "gamla" föräldrarna upphör. Eftersom det handlar om ett par så skulle dessa då efter adoptionen vara att betrakta som syskon.

Adoption gäller bara i relationen föräldrar och barn. Om du hade ansökt om adoption av parets barn så hade du alltså blivit barnens förälder. Det finns alltså ingen särskild "adoption av barnbarn" utan ifall adoptionen av paret hade beviljats så hade du automatiskt blivit mormor/farmor.

Sammantaget blir min bedömning alltså att det antagligen blir svårt för dig att få en adoption av paret beviljad av tingsrätten. För att göra en ansökan om adoption så ska du vända dig till tingsrätten i den ort där du har din hemvist. FB 4 kap. 9.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000