FrågaFAMILJERÄTTBodelning08/09/2016

Fråga om i vilken omfattning personlig egendom kan undantas bodelning

Utgör prispokaler värde av 5000 kr och antik samling vaser av glas värde av 50.000 kr giftorättsgods?

Utgör presenter giftorättsgods? fick gräsklippare i 30 års present av en kompis, (värde: 25000 kr).

tacksam för hjälp!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskap återfinns i äktenskapsbalken; nedan ÄktB, se här.

Utgör den aktuella egendomen giftorättsgods?

I 7 kap. 1 § ÄktB framgår att egendom som make äger utgör giftorättsgods, såvida egendomen inte är enskild. Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB. Däri sägs att egendom kan bli enskild t.ex. genom äktenskapsförord (p.1), eller genom att maken har fått gåva från annan än den andre maken och gåvan getts med föreskrift att den ska vara enskild egendom (p. 2).

Om ni inte har gjort den aktuella egendomen till din enskilda genom äktenskapsförord, eller om egendomen inte är din enskilda pga. annan anledning som anges i 7 kap. 2 § ÄktB, utgör således den aktuella egendomen giftorättsgods.

En fråga är huruvida egendomen är giftorättsgods, en annan är om egendomen trots att den är giftorättsgods ändå ska undantas en bodelning med hänvisning till reglerna i 10 kap. ÄktB. I 10 kap. 1 § ÄktB stadgas att giftorättsgods ska ingå i bodelningen, men det finns undantag från denna huvudregel i t.ex. 10 kap. 2 § ÄktB angående personlig egendom.

Ska den aktuella egendomen ingå i en bodelning?

Gränsdragningsproblem i samband med avgörande huruvida egendom ska anses vara uteslutande till makens personliga bruk, har sällan berörts i praxis. Det finns inte mycket rättskällor till vägledning för gränsdragningen, men enligt de källor jag hittat är det min bedömning att prispokalerna och gräsklipparen (personlig present) i sig kan utgöra personlig egendom enligt 10 kap. 2 § ÄktB. Det kan dock vara fallet att prispokalerna måste ha en inskription eller liknande som gör att den särskiljer sig från annan egendom så tydligt att den får ett starkt affektionsvärde för bara ene maken. Vidare kan det vara så att gräsklipparen måste ha getts till dig personligen, och inte t.ex. familjen i sin helhet eller liknande. Samlingen av vaserna kan inte enligt mig utgöra personlig egendom som kan undantas bodelningen, trots att egendomen i och för sig bara är till den ene makens "brukande".

Enligt 10 kap. 2 § ÄktB krävs dock inte endast att egendomen är av uteslutande personligt bruk för den ene maken, utan också att egendomen bara får undantas från bodelning "i skälig omfattning". Om den aktuella egendomen, som är värd förhållandevis mycket, ska undantas krävs det alltså att det är skäligt i förhållande till er ekonomiska situation. Det är troligt att den bara kan undantas om ni har det väldigt väl ställt, eftersom att egendomen (inte minst gräsklipparen) är värd mycket.

Sammanfattningvis kan följande påpekas. Egendomen utgör giftorättsgods om den inte är enskild enligt någon av anledningarna som anges i 7 kap. 2 § ÄktB. Egendomen kan, trots att den är giftorättsgods, undantas bodelningen med hänvisning till att den är personlig egendom. För att den ska undantas bodelningen pga. den anledningen måste den enligt 10 kap. 2 § ÄktB vara till uteslutande personligt bruk för ene maken, eller vara en personlig present. Min bedömning är att prispokalerna och gräsklipparen kan vara personlig egendom. Den kan dock bara undantas i skälig omfattning, vilket fordrar att ni har mycket god ekonomi eftersom att egendomen är värd mycket.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000