Fråga om hemfridsbrott

FRÅGA
Hej! Jag är 22-årig dotter till en pappa som jag har valt inte ha kontakt med i dagsläget. Han har dock flera saker som tillhör mig och även saker som tillhör mina systrar som inte heller har kontakt med honom i sitt hus som vi inte får tillbaka. Jag har tidigare bott i detta hus och har kvar en nyckel som han inte har bett om att få tillbaka, har dock inte bott i huset sen 2017. Om jag går in i huset med denna nyckel och hämtar mina och mina systrars personliga ägodelar från vår barndom, kan jag då bli dömd för något brott?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av (4 kap. 6 § första stycket brottsbalken) följer att den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter. Enligt (4 kap. 11 § brottsbalken) gäller att då hemfridsbrott inte är att klassificera som grovt får brottet åtalas endast om målsäganden (din pappa) anger brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Med tanke på att du fortfarande har kvar nyckeln till huset tyder det på att din pappa fortfarande välkomnar dig hem till honom. Annars hade han förmodligen krävt tillbaka nyckeln. Samtidigt finns naturligtvis en liten risk för att du begår hemfridsbrott. Jag har dock svårt att se att en åklagare skulle åtala dig för hemfridsbrott med tanke på att det är din pappas hus som du dessutom har kvar nyckeln till.

Om din relation till din pappa är dålig kanske någon släkting till dig kan kontakta honom och fråga om det går för sig att han eller hon hämtar sakerna som tillhör dig och dina systrar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1164)
2021-04-30 SEXUELLA TRAKASSERIER I SKOLAN
2021-04-29 Skillnad mellan grov kvinnofridskränkning respektive grov fridskränkning?
2021-04-29 Hur kan jag få mitt ex att sluta kontakta mig?
2021-04-29 Finns det ett brott som heter "terrorhot"? Vad krävs för att dömas för det brottet?

Alla besvarade frågor (92030)