Fråga om handlande är hemfridsbrott, eller inte

FRÅGA
Kan en person kalla det för hemfridsbrott om en annan person som är skriven på samma adress vill komma in
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Personen i fråga som kallar handlandet för hemfridsbrott är självklart fri att kalla handlandet precis vad denne vill, men rent juridiskt anser jag det inte vara fråga om ett hemfridsbrott.

För att det ska vara fråga om ett hemfridsbrott krävs att någon olovligen intränger (eller kvarstannar) där annan har sin bostad (vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg), se 4 kap. 6 § Brottsbalken. Notera att lagtexten lyder: "där annan har sin bostad", vilket rimligtvis förutsätter att det ska röra sig om en bostad där personen som försöker ta sig in (eller kvarstannar), inte har sin bostad. Det innebär att om två personer är skrivna på samma adress och följaktligen bor i samma bostad så kan det inte röra sig om ett hemfridsbrott, om någondera av personerna vill komma in i bostaden. Det blir konstlat om det skulle vara på det viset eftersom båda har ju trots allt rätt att få tillträde till sin bostad.

Hoppas du fick svar på om din fråga berörde hemfridsbrott eller inte!

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll