Fråga om gränsdragning mot olaga tvång och utpressning

FRÅGA
Hej!Jag har läst på vad utpressning innebär och det stog på lagkommentaren att det är straffri om gärningsmannen hotar att polisanmäla offret om den inte gör rätt för sig och betalar vad den är skyldig gärningsmannen för en tidigare såld. Men innebär det ändå utpressning även om det är straffri? Blir man då inte dömt enligt paragrafen till "utpressning till fängelse högst två år eller om brottet är ringa till böter"?Tack för hjälpen!!
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till olaga tvång som grund för utpressning, är det situationen när en utpressare försöker att sko sig på vetskap om andra brott den utpressade har begått för att förmå denne att betala som är brottsligt. Att som motmedel förmå någon att göra rätt för sig för att annars anmälas till polis är däremot inte brottsligt och således inte heller en straffbelagd gärning.

Ex 1: Det brottsliga förfarandet - En utpressare känner till att person A begått en stöld. Utpressaren vänder sig till person A och säger att han vill ha 100 tkr för att inte gå till polisen och anmäla stölden.

Ex 2: Det icke-brottsliga straffria förfarandet - A och B har ingått ett avtal om köp av en vara. B har fått varan levererad och är nöjd med den, men vägrar ändå att betala till A. A kontaktar B och uppmanar denna att betala enligt avtalet eller istället att bli stämd inför domstol (eller anmäld till polis).

Jag hoppas att mitt svar bringade någon klarhet!

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (399)
2020-11-17 Bedrägeri och polisanmälan
2020-11-17 Bedrägeri vid internetköp
2020-11-09 Vart går gränsen för grovt bedrägeri och efter hur lång preskriptionstid har det?
2020-11-02 Annan har öppnat bankkonto i mitt namn

Alla besvarade frågor (86407)