Fråga om gemensam bostad för sambor, samt kvarlämnad egendom som ena parten vägrar hämta

2016-03-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Om ett par flyttar in i ett hyrt hus med kvinnans två barn, vad gäller då de separerar? I det här fallet vägrar mannen att hämta sina sista saker, och hävdar att han kan polisanmäla kvinnan om hon slänger ut sakerna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Allmänt om lägenheten:
I fallet du beskriver ovan så framkommer det inte paret är gifta. Då du skriver par och inte "gift par" så utgår jag ifrån att paret har bestämt sig för att bli sambos. Egentligen skiljer sig inte situationerna åt särskilt mycket mycket. När sambor som skaffat bostad tillsammans separerar gäller som vid skilsmässa att den som bäst behöver lägenheten får bo kvar. Utöver gemensamma barn kan exempelvis ekonomin spela in när det bedöms vems behov som är störst, liksom om man kan få bostad via kontakter, släkt eller föräldrar. Är det svårt att avgöra vem som har störst behov kan en bodelningsförrättare tillsättas av tingsrätten.

Det ska alltså göras en skälighetsbedömning. I situationen beskriven ovan har är paret inga gemensamma barn. Det är exempelvis ett starkt skäl för att kvinnan ska kunna bo kvar där med sina barn efter separationen. Reglerna finner vi i Sambolagen, se: här

I 2 § stadgas det att "ett samboförhållande upphör

1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,

2. om samborna flyttar isär eller
3. om någon av samborna avlider.

Ett samboförhållande skall också anses upphöra om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförättare enligt 26 § eller om rätt att få bo kvar i bostaden enligt 28 § eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt 22 §.

Det innebär att kvinnan först och främst ska ansöka om förordnande av bodelningsförättare för att säkerställa att lägenheten är hennes. I 22 § står det även att den sambon som bäst behöver bostaden ska överta den med hänsyn till omständigheterna och om det i övrigt kan anses skäligt. Det har vi slagit fast att det gör.

Angående mannens saker:
Då hon inte äger sakerna, gör man sig i princip skyldig till olovligt förfogande 10 kap. 4 § Brottsbalken, se: här om man helt enkelt skulle slänga bort sakerna. Om man istället själv tar och flyttar dem, exempelvis kör hem dem till mannen, finns det en risk att man istället gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande då man rubbar ägarens besittning (8 kap. 8 § Brottsbalken). Det är därav en knepig situation.
Det kan dessutom ses som att mannen gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande, då han vägrar hämta sina saker och detta innebär att din besittning till huset rubbas eftersom dess användbarhet begränsas.

Mitt råd är att du ansöker hos kronofogden om särskild handräckning. Mer information om detta finns på Kronofogdemyndighetens hemsida, här: https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html). I praktiken kan detta, om det beviljas, innebära att din ex-sambo helt enkelt blir skyldig att hämta sina saker. Beslutet kan också verkställas på annat sätt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsning,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll