Fråga om förtal

FRÅGA
I början på året bytte hantverkare ut köksfläkten i min bostadsrätt. En mindre summa pengar som låg på ett bord försvann efter att hantverkarna lämnade lägenheten. Jag befann mig på jobbet och påpekade detta för styrelsen, nu har jag blivit polisanmäld av hantverkarna för förtal. Vad kan det bli för påföljder av detta, kan det gå så långt som att bli bötfälld?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att förtal enligt 5 kap. 1 § Brottsbalken ska föreligga ska någon utpeka en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt lämna en uppgift, som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning. Påföljden för förtal är böter.

Bestämmelsen tar sikte på en levande person och kan inte tillämpas i fråga om någon skulle begå motsvarande agerande mot ett företag. Uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet, men det krävs inte att den är nedsättande enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Vidare räcker det att uppgiften är ägnad att utsätta vederbörande för "andras missaktning", någon bevisning om att beskyllningen faktiskt har medfört andras missaktning krävs alltså inte.

Om en person varit skyldig att uttala sig (till exempel i rättegång) eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften var sann eller personen hade skälig grund för det ska personen inte dömas till ansvar.

Jag kan i ditt fall inte uttala mig om agerandet utgör förtal eller ej. Men om det i ditt fall var styrelsen/föreningen som anlitat företaget skulle det kunna ligga i styrelsens intresse att veta hur hantverkarna uppfört sig under arbetstid. Att du uppmärksammat styrelsen om att kontanta medel kan ha försvunnit under den tid hantverkarna var hemma hos dig kan därmed anses vara försvarligt.

Hoppas att du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline!

Med vänlig hälsning,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (851)
2019-08-12 Är det förtal att hänga ut en dömd brottsling på Facebook?
2019-08-05 Förtal under vårdnadstvist
2019-07-31 Polisanmäla för förtal eller förolämpning?
2019-07-30 Vad kan jag göra om det sprids falska rykten om att jag har begått ett brott?

Alla besvarade frågor (72058)