Fråga om förtal

Hej! En person har via sin profil på Facebook delat en video som är viral just nu. Den visar en Elin hindra ett flygplan från att lyfta, genom att vägra sitta, av anledning att hon vill att en utvisad afghan ombord ska beordras av planet av flygkaptenen först. Jag har i kommentarsfältet för den delade videonpå den här personens profil skrivit att jag generellt anser att personer som agerar på detta vis begår ett brott genom att bryta mot Luftfartslag (2010:500) 4 §. Har jag gjort mig skyldig till förtal?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

För att förtal ska föreligga ska någon utpeka en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt lämna en uppgift, som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning. (Brottsbalken 5:1). Om personen var skyldig att uttala sig (till exempel i rättegång) eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften var sann eller personen hade skälig grund för det ska personen inte dömas till ansvar.

Det räcker med att uppgifterna kommer till "tredje mans" kännedom, det vill säga till någon annan än dig och den som delat videon. För att det ska röra sig om en uppgift ska det vara något som är "bestämt", det vill säga inte bara ett värdeomdöme utan istället något som går att pröva sanningshalten av. Uppgiften kan lämnas på olika sätt, till exempel genom tal eller skrift. Dessutom ska uppgiften vara nedsättande enligt samhällets allmänna uppfattning, men det behöver inte bevisas att uppgiften faktiskt utsatt personen för andras missaktning, utan bara att uppgiften är ägnad att göra det.

Förtal är ett målsägandebrott och faller in under enskilt åtal, inte allmänt åtal. Det innebär att det är personen som visas i videon (målsägande) som själv ska väcka åtal för brottet. Man kan alltså inte ange brottet till åtal hos åklagare/polis och sen vänta på att åklagaren ska välja att väcka åtal.

Var uppgiftslämnaren,i det här fallet du, skyldig att uttala sig eller var det med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, ska man, enligt 5:1 brottsbalken, ej döma till ansvar om uppgiftslämnaren visar att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den. En annars straffbar handling kan därmed vara straffri på grund av intressekollision. Om uppgifterna är osanna eller om du inte hade skälig grund att lämna dem, och det inte kan sägas att det var försvarligt att du lämnade den kommentaren eller att du inte hade skyldighet att göra det, kan det du beskriver falla in under brottet förtal. Emellertid måste en avvägning göras i det enskilda fallet mellan skyddet mot kränkande yttranden och kravet på yttrandefrihet. Med hänsyn till intressekollisionen kan vissa uttalanden hamna utanför det kriminaliserade området. Det är därför svårt att säga om du vid en eventuell stämning av uppgiftslämnaren kommer att bli dömd för förtal. Som sagt, måste en bedömning utifrån samtliga omständigheter göras i det enskilda fallet.

sammanfattningsvis kan man säga att om uppgiftslämnandet är försvarligt dvs. att du hade skälig grund för dem och uppgifterna visar sig vara sanna är det inte möjligt att döma dig för förtal.

Med vänlig hälsning

Hanna MustafaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”