Fråga om förtal

FRÅGA
Min sambo och jag har till och från varit osams om huruvida det är ok att han hälsar på en kvinna som är otrevlig mot mig. I helgen blev vi osams och han packade ihop sina saker och åkte. Vi blev sams dagen efter och allt är bra. En "vän" som visste om vår diskussion om kvinnan fick höra att han "blivit utsläng" och nu pratar hon vitt och brett om att jag misshandlar min sambo. Detta säger hon till gemensamma bekanta och vänner. Hur ska man hantera detta? Är det förtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen du beskriver ovan skulle kunna uppfylla rekvisiten för ett förtal. Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadsätt eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan dömas för förtal. För att förtal ska anses vara fullbordat förutsätts att uppgift lämnas till någon annan än den beskyllde, alltså en tredje person. Det innebär att uppgiften ska ha kommit till minst en utomståendes kännedom. I situationen du beskriver så säger du att din "vän" pratar vitt och brett om att du misshandlar din sambo. Det måste vara styrkt att informationen du beskriver har nått tredje persons kännedom för att det ska kunna anses vara en brottslig gärning. Lämnandet av uppgift kan ske såväl genom att framställa som att fortsprida uppgiften. Däremot krävs inte att bevis finns för att beskyllningen har medfört andras missaktningar. Detta är stadgat i Brottsbalkens 5 kapitlet 1 § som du finner: här

För att uppgiften ska anses vara av sådan att den väcker andras missaktningar krävs det att de ska vara av nedsättande beskaffenhet. Det betyder att uppgiften är nedsättande enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Något som jag personligen anser att uppgifterna som spridits om dig är då det talas om att du misshandlar din sambo, vilket i sig som är ett allvarligt brott.

Förtal är ett brott som inte under alla omständigheter drivs av en åklagare till rättegång. Om du väljer att gå vidare med detta är det så finns det en risk att du som målsägande själv kan bli tvungen att föra processen samt stå för kostnadsrisken. För att en åklagare ska driva målet så ska denne vara av uppfattningen att det är påkallat ur allmän synpunkt att väcka åtal mot gärningsmannen. Det är därför endast i undantagsfall som allmänt åtal väcks, exempelvis om finns ett klart samhällsintresse eller om brottet är särskilt grovt.
Det går dock att föra en civilrättslig process om skadestånd för kränkning, men då krävs att du psykiskt har skadats av gärningen. Det krävs alltså bevis för att du har skadats så som sjukintyg exempelvis. Känsloyttringar som ilska, oro eller rädsla berättigar inte vanligtvis inte skadestånd.
Avslutningsvis kan det är tyvärr konstateras att detta är ett snävt rättsområde då det krävs att brottet är särskilt grovt för att det ska utredas eller drivas som ett allmänt åtal av en åklagare.

Jag hoppas att allt löser sig och att du har fått lite klarhet i din fråga!

Hälsningar,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1042)
2020-10-23 Finns det grund för att anmäla för förtal?
2020-10-22 Utpekande vid förtal
2020-10-21 Vad kan jag göra om jag misstänker att jag blivit utsatt för ärekränkningsbrott?
2020-10-20 Publicering av dom på sociala medier

Alla besvarade frågor (85278)