FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott30/12/2021

Fråga om förseelse av fordon vid olovlig körning

Hej!

Om en person kör någon annans bil (olovlig körning) oavsett om den har tillåtelse eller inte och den blir stoppad.

Vad gäller? Tar polisen bilen då eller finns det någon lag för det? Tre gånger och sedan tar de bilen?

Varför jag frågar är för min lillebror tagit mammas bil flera gånger utan körkort och åkte fast idag. "Lyckligtvis" hade han precis svängt av upp mot oss så mamma kunde komma o hämta bilen själv. Men jag är orolig att han gör om det igen (och nej han lyssnar inte) och vad händer då? Eller om det händer en tredje gång. Kommer dom ta bilen nästa gång? Har noll koll på hur det funkar. Beslagtar dom den och hon måste hämta ut den då? Min mamma har inte råd med en ny bil och även om min bror är stökig så är en han en snäll kille ändå och min mamma är alldeles för snäll för att kunna göra en sådan sak som att kasta ut honom.

Mvh sabina

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om straff för vissa trafikbrott

Att uppsåtligen framföra ett fordon utan körkort är ett brott (olovlig körning) och straffet är böter. Är brottet grovt, t.ex. om personen framför fordonet med återkallat körkort eller har för vana att köra olovligen kan gärningen ge fängelse i högst sex månader (3 § lagen om straff för vissa trafikbrott).

Enligt (7 § lagen om straff för vissa trafikbrott) får ett fordon som har använts vid brott förverkas om det behövs för att förebygga sådan fortsatt brottslighet och förverkandet inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag. Förverkande förutsätter att ett brott har begåtts (olovlig körning i detta fall). Om så är fallet kan förverkande komma i fråga om åtgärden behövs för att förebygga återfall i sådan brottslighet.

Om gärningsmannen har gjort sig skyldig till olovlig körning, rattfylleri eller grovt rattfylleri ska det vid bedömningen av om förverkande behövs för att förebygga fortsatt brottslighet särskilt beaktas om gärningsmannen tidigare har begått sådan brottslighet. I förarbetena till bestämmelsen framgår att det vid återfall finns en stark presumtion för att det finns en beaktansvärd risk för fortsatt brottslighet och att förverkande därför ska ske. Återfall i sådan brottslighet inom en tvåårsperiod anses falla inom tidsramen för att förverkande ska ske eller inte. Tiden räknas normalt från den dag då det tidigare brottet begicks.

Det är ganska vanligt att den som misstänkts för ett förverkandegrundande brott invänder att han eller hon inte äger fordonet. Om invändningen godtas kan fordonet inte förverkas. I ett rättsfall (NJA 2002 s. 310) åtalades en person för grov olovlig körning i flera fall. Gärningsmannen invände att han hade lånat en av bilarna av en annan person och att den andra bilen ägdes av hans mor men disponerades av honom. Såväl tingsrätten som hovrätten förverkade bilarna. Högsta domstolen konstaterade dock att bilarna inte ägdes av gärningsmannen och att lagen endast ger möjlighet till förverkande av bilarna hos de verkliga ägarna, om det exempelvis är utrett att de har medverkat till gärningsmannens trafikbrott. Det kan dock vara skäligt med förverkande även i sådana fall när någon lånar ut en bil till en "beryktad trafiksyndare" med vetskap om att han eller hon kommer att begå trafikbrott.

Om trafikförseelserna sker vid vid upprepade tillfällen finns det förmodligen en risk att bilen kommer förverkas trots att er mamma är ägare till bilen. Det är dock ingenting jag kan säga med säkerhet utan endast spekulationer. Er mamma har visserligen inte "lånat" ut bilen till en "notorisk trafiksyndare" men hon kan sägas att i någon mån ha underlättat till trafikbrotten om hon inte "gömmer" nyckeln eller berättar för din bror vilka konsekvenser hans olovliga körande kan få för henne.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin ForslövRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”