FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/04/2020

Fråga om försäkringsavtal

Hej jag har en tjänstepension hos Skandia, förra året i mitten av december fick jag ett brev från Skandia att man gjort ett mindre misstag med min pension. Misstaget har pågått i 10 år och man har visat för högt belopp i mitt årsbesked. Jag har nu gått i pension den första mars och det skulle röra sig om ca: 7000-7500kr mindre varje månad livslångt. Det ser ut som jag kommer få en kompromiss med ett belopp av 30-35% livsvarigt som engångssumma. Skall jag var nöjd eller skall jag pröva min sak i domstol. Vad betyder 32 paragrafen i avtalslagen?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Utgångspunkten när man ingår avtal är att avtal ska hållas. Du behöver därför granska avtalet som du ingått med försäkringsbolaget. Om försäkringsbolaget påstår att de gjort fel bör du även kräva ett underlag i form av ett skriftligt beslut från dem som visar vad felet utgörs av. Beslutet bör innehålla en utförlig motivering och det bör hänvisa till specifika villkor i ditt avtal med dem. Du kan även klaga på att försäkringsbolaget tagit orimligt lång tid på sig att upptäcka felet. 10 år framstår som en extremt lång tid! Ett tips är att titta på konsumentverkets hemsida om försäkringar.

När försäkringsbolag fattar ett beslut finns oftast möjlighet att överpröva deras beslut, vanligen bör det ske inom sex månader från beslutet. Information om överprövning bör framgå av försäkringsavtalet eller på försäkringsbolagets hemsida om det inte står i brevet du fick. Om du är missnöjd med en omprövning gjord av försäkringsbolaget kan du pröva beslutet i en fristående nämnd som till exempel allmänna reklamationsnämnden. Prövning i nämnd ska göras inom ett år från det att du klagat till försäkringsbolaget.

Du har utöver detta även möjlighet att pröva frågan i domstol men då bör du vara medveten om att det kan bli höga rättegångskostnader om du förlorar. Om du har en hemförsäkring har du troligen rättsskydd via försäkringen, vilket skulle kunna täcka en del kostnader av en eventuell tvist.

Om försäkringsbolaget begått kontraktsbrott kan det även vara så att försäkringsbolaget kan bli skadeståndsskyldigt. Det går inte att bedöma om så är fallet med informationen i din fråga.

Om problemet uppstått på grund av ett otydligt utformat villkor, kan du eventuellt hävda att du tolkat villkoret annorlunda än försäkringsbolaget och att det vore orimligt att du ska få så mycket mindre pengar utbetalt varje månad än vad du räknat med de senaste tio åren.

Avtalslagen 32 § 1 st.

Bestämmelsen handlar om misstag i avtal till följd av felskrivningar eller andra misstag vilket har lett till att avtalets innehåll blivit annorlunda än vad som var syftet vid avtalets tillkomst. Detta kan leda till att den som gjort misstaget inte blir bunden av avtalet under förutsättningen att motparten insåg eller borde ha insett misstaget.

Bestämmelsen kan innebära olika saker beroende av omständigheterna i fallet. Det kan exempelvis röra sig om stavfel. En av de vanligaste omständigheterna som bestämmelsen tar sikte på är förklaringsmisstag, det vill säga att en viljeförklaring fått något annat innehåll än åsyftat. Det krävs då att du ska ha insett misstaget eller borde ha insett misstaget, gällande avvikelsen i avtalet och vad försäkringsbolaget egentligen avsett (att du var i ond tro) och försäkringsbolaget ska kunna bevisa detta vid en eventuell tvist. Min åsikt är att det kan vara svårt för ett försäkringsbolag att hävda att en konsument ska ha större kännedom om försäkringsavtal än dem men det kan bero på vad det gäller. Generellt ställs högre krav på näringsidkare än konsumenter sett ur ett konsumentskyddsperspektiv.

32 § 2 st. handlar om fall där en avtalsförklaring blivit förvanskad på vägen mellan avsändare och mottagaren utan att dessa personer har bidragit till förvanskningen. Det kan röra sig om ett bud har förvanskat förklaringen eller på grund av något tekniskt fel.

Det är svårt att helt säkert bedöma vilken strategi som är bäst för dig utan att granska ditt avtal med försäkringsbolaget och deras brev. Jag rekommenderar att du konsultera en specialiserad advokat eller jurist inom försäkringsrätt.

Jag kommer att ringa dig på tisdag 5/5 kl: 15:00 för att ha telefonrådgivningen, om tiden inte passar eller om något är oklart i mitt svar kan du mejla mig, jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica KondukRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”