Fråga om förfarande vid bestridande av en p-bot

FRÅGA
Hej, För några veckor sen parkerade jag på ett p-hus i Göteborg. Det kostade 80 kr. för ett dygn. Jag satt in mitt Visakort och tryckte på knapparna. Maskinen rasslade till och jag fick en biljett där det stod 80 kr. högst upp. Under det stod datumet och tiden, sedan numret på mitt Visakort. På kanten av biljetten stod namnet på p-bolagett och texten "placera lappen väl synlig i framrutan". Dagen efter hade vi fått böter!?!?. Boten hänvisade till ett bolag i Stockholm, "Hojab". Där fick jag beskedet att lappen jag fått ur maskinen inte var en giltig biljett eftersom det stod nere på 10:e raden ordet "declined". När jag frågade vad det betyder svarade de att "det fanns ingen kontakt med banken o inga pengar hade dragits från mitt kort". När jag påpekade att det stod 80 kr. överst på lappen och texten "placera väl synlig..." och undrade varför jag skulle lägga lappen i framrutan, fick jag svaret det står så på alla kvitton. Jag erbjud mig att då betala in p-avgiften, men se det gick inte för sig... nu skulle jag betala en 5x högre p-bot. Jag sade om det hade stått "köp medges ej", "ingen kontakt med banken", eller "gäller ej som biljett", eller något annat som gav en vink om att något var fel hade jag gjort om transaktionen. Men jag tyckte inte jag skulle botfälles för att bolaget använder otydliga p-biljetter och erbjud mig än en gång att betala p-avgiften. Bolaget vägrar att riva boten trots två överklagan. Vad finns att göra??
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Förfarandet som sker när man nekar en betalning framgår primärt av lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BFL). Det kommer förmodligen att slutligen involvera en tingsrättsprocess, vilket kan innebära att utgången kan omfatta mer pengar än vad p-boten uppgår till. Anser du att du har tillräckliga fog för att bestrida p-boten har jag förklarat förfarandet i grova drag nedan.

I händelse att man inte vill acceptera en p-bot kan du välja att bestrida betalningen av denna hos avsändaren. Vidhåller avsändaren att den ännu därefter vill ha betalt kan denne ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, BFL 2 § eller om stämning (förfarandet i tingsrätt blir i båda fallen detsamma).

Såvitt ansökan skett korrekt kommer Kronofogdemyndigheten att förelägga dig genom delgivning att yttra dig beträffande ansökningen om betalningsföreläggande inom två veckor, BFL 25 och 29 §§.

Vill du då bestrida ansökningen ska du göra detta skriftligen och ge in ditt bestridande till Kronofogdemyndigheten, BFL 31 §.

Efter det att ditt bestridande inkommit till Kronofogdemyndigheten har sökanden (Hojab) fyra veckor på sig att begära att målet ska överlämnas till tingsrätt. Underlåter han det ska målet avskrivas.

Väl i tingsrätt kommer målet, p.g.a. sitt värde, utgöra ett s.k. förenklat tvistemål. Fördelen med förenklade tvistemål är att de kostnader som riskeras enligt Rättegångsbalkens 18 kap 8 a § är begränsade till:

1. rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle för varje instans och med ett belopp som motsvarar högst den ersättning som betalas för rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) under en timme,

2. ansökningsavgift eller tilläggsavgift,

3. resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare i samband med sammanträde eller, om personlig inställelse inte föreskrivits, resa och uppehälle för ombud,

4. vittnesbevisning,

5. översättning av handlingar.

Likt anfört ovan är detta förfarande inte riskfritt och kan komma att kosta mer än vad det hade kostat att betala p-boten. Ovan beskrivning avser att erinra dig om vad du har att vänta dig såvitt du anser dig ha fog nog att bestrida din parkeringsavgift.

Behöver du hjälp att mer utförligt titta på din bevisning samt bedöma ditt ärende och därefter även att hantera förfarandet enligt ovan är vi på Lawline givetvis behjälpliga för detta. Vill du nå oss gör du det enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (463)
2020-09-16 Hur får man någon att betala sin skuld?
2020-09-15 Kommer kronofogden utmäta mitt arv?
2020-09-14 Kan man som skadeståndberättigad kontakta den skadeståndsskyldige och påminna om skulden?
2020-09-06 Vad ska jag göra om hyresgästen ej flyttar ut efter uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (84132)