Fråga om fördelning av arv, när ena maken har särkullbarn och all egendom är enskild

2015-10-19 i Arvsordning
FRÅGA
Vi har äktenskapsförord att det vi äger skall vara enskild egendom. Min man har en son, tillsammans har vi två barn. Vid min makes bortgång antar jag att jag som maka ärver hälften av hans enskilda egendom och de tre barnen delar på andra hälften? Vid min bortgång ärver väl han hälften av mitt och våra två barn andra hälften? Stämmer detta i stora drag? Visst har hans son rätt att få ut arvet genast?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När en gift person avlider, och denne har både gemensamma barn med sin make/maka och särkullbarn, så fördelas arvet på följande sätt:

När ett äktenskap upplöses ska enligt huvudregeln en bodelning genomföras, där makarnas egendom fördelas mellan dem. Detta framgår av 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Där anges emellertid också, att en bodelning inte behövs, om makarna har endast enskild egendom. Eftersom du anger att ni har ingått ett äktenskapsförord, med innebörden att vardera makes egendom ska vara enskild, så behövs alltså ingen bodelning göras i ert fall. Om din man skulle gå bort utgör den egendom han äger således hans kvarlåtenskap och samma sak gäller givetvis dig.

Fördelning av arvet om din man avlider först:

Enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) är en arvlåtares närmaste arvingar dennes barn – och alla barn har rätt till lika stor andel av arvet. Om arvlåtaren var gift, är emellertid huvudregeln att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken med fri förfoganderätt, enligt 3 kap. 1 § ÄB. Ett särkullbarn till arvlåtaren har dock rätt att få ut sin arvslott på en gång enligt paragrafen, medan gemensamma barn får vänta på sitt arv till dess den andra föräldern avlider.

Jag ska försöka förklara detta på ett enklare sätt med ett exempel. Låt säga att din mans kvarlåtenskap uppgår till 900 000 kronor vid hans frånfälle. Eftersom han enligt frågan har tre barn, ska vardera barn få en tredjedel var, d.v.s. 300 000 kronor. De gemensamma barnens andel tillfaller emellertid dig enligt 3 kap. 1 § ÄB, eftersom ni är gifta. Du erhåller därmed 600 000 kronor med fri förfoganderätt efter din man. Hans särkullbarn får ut sin andel på 300 000 kronor direkt, under förutsättning att han inte avstår sitt arv till fördel för dig i enlighet med 3 kap. 9 § ÄB. I sådant fall har han istället rätt att få ut sitt arv vid din död.

Fördelningen av arvet om du avlider först:

Samma ordning gäller här som ovan beskrivet. Enda skillnaden blir att din man ärver all din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt enligt 3 kap. 1 § ÄB, eftersom du inte har några särkullbarn. Era gemensamma barn ärver då dig först när din man avlider. Detta sker genom ett s.k. efterarv, i enlighet med 3 kap. 2 § ÄB.

Sammanfattningsvis kan sägas att den efterlevande maken erhåller de gemensamma barnens arv med fri förfoganderätt när den andra maken avlider. De gemensamma barnen får då vänta på sitt arv tills den andra föräldern avlider. Särkullbarn har däremot rätt att få ut sitt arv efter sin förälder på en gång, men möjligheten finns att avstå arvet till förmån för den efterlevande maken.

Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga på ett bra sätt. Har du några fler frågor eller synpunkter får du gärna återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1481)
2020-09-27 Särkullbarnens rätt till arv, efter en förälders död
2020-09-27 Fråga om arvsrätt och god man/förvaltare
2020-09-26 Vem ärver bortgången förälder?
2020-09-26 Vem ärver om bröstarvinge inte finns i livet?

Alla besvarade frågor (84456)