Fråga om fördelning av arv

2016-11-19 i Arvsordning
FRÅGA
Min faster har avlidit, hon var inte gift och hade inga barn. Hennes föräldrar är avlidna. Hon har 5 avlidna syskon som alla har barn. Bror 1 har 2 barn. Bror 2 har 2 barn. Bror 3 har 3 barn. Bror 4 har 2 barn. Syster 1 har 3 barn.Hur ska min fasters arv fördelas? På 5 pga syskonen eller i 12 delar pga antalet syskonbarn?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Eftersom föräldrarna inte är i livet kommer arvet fördelas mellan din faster syskon. Är syskon avlidet kommer dennes barn att träda i dess ställe. I detta fall är alla syskon avlidna och arvet kommer därför tillfalla alla syskonbarn. Se 2 kap 2 § ärvdabalken.

Arvet fördelas först mellan syskonen, dvs din fasters kvarlåtenskap ska delas på 5. Sedan delas varje syskons arv lika mellan dennes barn.

Exempel: Anta att din fasters kvarlåtenskap är 1 500 000 kr. Denna summa ska först delas lika mellan syskonen, dvs de får 300 000 kr var (1 500 000 kr / 5). Eftersom syskonen är avlidna, ärver syskonbarnen istället.

Bror 1, två barn: 300 000 kr / 2 = 150 000 kr. Bror 1:s barn får 150 000 kr var.

Bror 2, två barn: 300 000 kr / 2 = 150 000 kr. Bror 2:s barn får 150 000 kr var.

Bror 3, tre barn: 300 000 kr / 3 = 100 000 kr. Bror 3:s barn får 100 000 kr var.

Bror 4, två barn: 300 000 kr / 2 = 150 000 kr. Bror 4:s barn får 150 000 kr var.

Syster 1, tre barn: 300 000 kr / 3 = 100 000 kr. Syster 1:s barn får 100 000 kr var.

Först delas alltså kvarlåtenskapen på 5 (syskonen), sedan lika mellan respektive syskons barn. Detta gäller så länge det inte finns ett testamente från din faster som föreskriver en annan fördelning.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1547)
2021-01-14 Vem är en "aster"?
2021-01-14 Om min pappas senaste fru har arvsrätt efter min faster?
2021-01-10 Ärver min svägerska efter mig?
2021-01-06 Vem ärver mina morbröder?

Alla besvarade frågor (88125)