Fråga om ensam bröstarvinge samt om skulder i bouppteckning

Jag har betalat alla räkningar min far fick efter han avlidit. Skall jag ta upp dessa räkningar som skulder i bouppteckningen? Jag är den enda arvingen så jag antar att pengarna som är låsta på hans konto tillfaller mig iallafall eftersom han ej va gift och inte lämnade något testamente efter sig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!

Vid en bouppteckning träffas alla arvingar, dödsbodelägare och förrättningsmän för att gå igenom den avlidnes skulder och tillgångar. Fram till arvsskiftet ska dödsboet förvaltas och utredas, det är det första som görs efter att någon avlidit och kallas för dödsboförvaltning. Det är under dödsboförvaltningen som räkningar betalas och försäljning av tillgångar görs. Detta gör man för att få fram det slutliga avtalet (arvsskiftet) mellan arvingarna om hur fördelningen av arvet ska se ut. Räkningar som den avlidne har kan betalas av från den avlidnes konto. Har du redan betalat räkningarna innan en bouppteckning görs så faller det sig naturligt att du inte behöver ta upp dem som skulder då de redan har betalats av.

Som du uppger i din fråga så är du den ende arvingen och därav kommer tillgångarna, om det inte finns något testamente, tillfalla den avlidnes bröstarvingar. Det hittar du i 2 kapitlet 1 § i Ärvdabalken 1958:637. Lagen finner du :https://lagen.nu/1958:637. Du hör till den första arvsklassen som består av arvlåtarens barn och därför ärver du först och är du dessutom ensam bröstarvinge så ska det tillfalla dig.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,Odysseas Georgakakis PaulssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000