Fråga om en ljudinspelnings verkan som bevismedel

FRÅGA
Får man använda inspelade tel. och samtal med myndigheter t.e.x Anticimex när de brustit i sina åtagande i Hyresnämnden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska frågeställning!

I svenska domstolar (lika hyresnämnden) råder i regel fri bevisföring. Parterna har att tillföra allt som kan tänkas ligga dem till god för bevisning. Därefter är det upp till domstolen att värdera denna, varvid viss bevisning kan komma att sållas bort såvida den inte är relevant för det rättsliga spörsmålet.

Att tänka på när det gäller inspelningar är att de inte får ha tillkommit på brottslig väg- även om dessa även skulle kunna läggas fram som bevisning (för att senare verka inkriminerande). Ett brott som per frågeställningen kan komma att aktualiseras är olovlig avlyssning, där det i brottsbalken stipuleras att:

"9 a § Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1975:239)."

Relevant för dylik avlyssning torde därav vara om du själv deltar som samtalande part i dessa inspelningar samt att inspelningen ursprungligen vidtagits för att dokumentera vad du själv sagt i samband med dessa.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1067)
2020-11-29 Kan emojis utgöra brott?
2020-11-29 Hur går jag tillväga när någon gjort en fakeprofil på mig?
2020-11-29 Är det olagligt att hota om att berätta "något" för någon annan?
2020-11-28 Utsatt för trakasserier

Alla besvarade frågor (86673)