Fråga om efterlevande makes arvsrätt då det finns gemensamma barn

Hej. Jag är gift och vi har ett gemensamt barn. Inget äktenskapsförord eller testamente finns. 1975 byggde vi, en fritidsfastighet. Maken står som ensam ägare. Vad händer om maken avlider. Ärver makan fastigheten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska frågeställning!

Frågor om arv besvaras med hjälp av Ärvdabalken (ÄrvB).

I ÄrvB 2:1 framgår att det först och främst är den avlidnes arvingar, dennes barn, som ärver i händelse av dennes bortgång. Denna rätt inskränks dock i händelse av att den avlidne var gift och dennes make istället får hela dennes arvsmassa med s.k. fri förfoganderätt, jfr ÄrvB 3:1. Eftersom ni endast har gemensamma barn kommer inga regleringar beträffande särkullsbarn att påverka föregående faktum.

Med fri förfoganderätt avses att den efterlevande maken har rätt att fritt bruka och använda egendomen - dock inte testamentera eller på annat sätt undandra den del från den avlidne i den mån som senare kommer att bli bröstarvingens arv efter den först avlidne - men först då den efterlevande maken gått bort. I det här fallet kommer då Ert gemensamma barn förmodligen ärva hela fritidsfastigheten såvitt den är kvar - en del efter den först avlidne och den andra delen efter det att den efterlevande avlidit.

Med vänlig hälsning,


Niclas LindblomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”