Fråga om det strider mot förbudet om allmänna sammankomster att anordna en privat tillställning

2020-12-20 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, jag har tänkt och ha en bröllopsmiddag den 8e Januari för bara mina nära och kära. Så min fråga är om jag får ha det eller kommer polisen att kunna stoppa det. Det är inte öppen för allmänheten utan bara för folk som är nära mig och det är privat. Det kommer att hållas på en stängd restaurang. Kan jag ha det eller säger lagen att jag inte får ha det då?Tack för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regeringen kan förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen har möjlighet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Denna möjlighet har riksdagen delegerat till regeringen genom lag (2 kap. 15 § ordningslagen). En länsstyrelse får i sin tur föreskriva att allmänna sammankomster inte får hållas om regeringen har givit bemyndigande till detta (2 kap. 15 § 2 st. ordningslagen). Detta förbud ska enligt lagen vara nödvändig med hänsyn till att bl.a. motverka epidemi. Från och med den 24 december gäller att det maximalt får sitta 4 gäster per bord vid restaurangbesök. Det är vidare förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare, med undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall (max 20 pers).

Privata tillställningar

Privata tillställningar omfattas inte av begreppet "allmänna sammankomster". Inte heller omfattas gym, simhallar, bibliotek, restauranger, skolor, torg, allmänna färdmedel, köpcentrum m.m. Däremot har Folkhälsomyndigheten och regeringen gått ut med allmänna råd och riktlinjer om att människor bör avstå från exempelvis att gå på fest och sociala tillställningar. Råd skiljer sig från lagar/förordningar/föreskrifter så att det enbart är rekommendation och inte bindande för den enskilde. Detta innebär att det, om det är en privat tillställning, inte är förbjudet att arrangera en privat bröllopsmiddag. Även om det inte är förbjudet enligt lag bör dock hänsyn tas till de råd och rekommendationer som uppställs för att minska risken för smittspridning. Eftersom både råd och restriktioner ständigt uppdateras kan andra förutsättningar gälla den 8 januari. Tidigare har regeringen fått möjlighet att ta fram föreskrifter om bl.a. tillfällig nedstängning av gym (6 a § p. 3 smittskyddslagen), denna lag är dock upphävd. Det visar på att vi inte säkert kan veta vilka råd och restriktioner som gäller i framtiden

Sammanfattningsvis

I nuläget gäller att regeringen har förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare, privata tillställningar omfattas inte. Det är därmed lagligt att anordna en privat bröllopsmiddag, dock bör hänsyn tas till de råd och rekommendationer som både regeringen och Folkhälsomyndigheten uppställer om att undvika sociala tillställningar och fester för att undvika smittspridning. Eftersom råd och restriktioner ständigt uppdateras är det inte säkert att förutsättningarna är densamma den 8 januari.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1278)
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

Alla besvarade frågor (91130)