Fråga om det finns möjlighet att säga upp sig innan avsked

Hej! Jag har fått ett skriftligt besked om att min arbetsgivare kommer att avskeda mig och överläggning med fack och arbetsgivaren kommer att ske. Kan jag säga upp mig själv innan jag formellt blivit avskedad?

Jag har varit anställd i mer än 10 år. Har jag rätt till 6 månaders uppsägning om jag säger upp mig själv?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller avsked så ska beskedet om det vara skriftigt och det ska lämnas till dig som arbetstagare personligen. Avskedandet anses ske vid tillfället arbetstagaren har fått ta del av det. Jag tolkar det utifrån frågan som att det är ett sådant besked du har fått och avskedet anses därför redan ha skett, trots att det återstår praktiska saker att göra. (19-20§ lagen om anställningsskydd)

Om det skulle det vara så att jag tolkat det fel och att ditt besked om avskedning inte är ett sådant som avses i lagens mening, utan att ett sådant besked snart kommer, så finns det tyvärr ändå ingen möjlighet att säga upp dig innan det. Detta beror på att det vid avsked föreligger omständigheter som gör att arbetsgivaren har rätt att med omedelbar verkan avbryta din anställning. (4 § 4 st lagen om anställningsskydd)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Frida GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000