Fråga om det är straffbelagt att förtala ett företag

Hej, om jag är missnöjd med en vara jag köpt via nätet, såg reklam på facebook. Den vara jag fick var inte den företaget visade på fb. Alltså en reklamationsfråga. Bedrägeri. Jag undrar om jag kan varna andra på fb för detta företag? Tex kan jag skriva så här: köp ej från ....... för de är inte seriösa, du får inte vad du beställer!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straffrättsliga regler återfinns bl.a. i brottsbalken (BrB).

Förtalbestämmelsen tar sikte på levande människor

Den som utpekar någon som brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal till böter (5 kap. 1 § BrB). Denna paragraf tar sikte på ett uttalande som ska vara avsett att skada en levande människas anseende hos andra. Det innebär alltså att företag inte omfattas av bestämmelsen, det är inte straffbart att förtala ett företag enligt svensk rätt.

Det är dock möjligt att dömas för förtal om det som sägs riktas mot en eller flera personer i ett företag. I NJA 1950 s. 250 ansågs ett nedsättande uttalande om en juridisk person (ett aktiebolag) utgöra ärekränkning av en fysisk person då personens namn fanns med i bolagets namn och att det därmed fanns en stark koppling mellan bolaget och personen.

Sammanfattningsvis är det som utgångspunkt inte straffbart att förtala ett företag, uttalandet kan dock komma att omfattas av straffbestämmelsen om uppgifterna har ett nära samband med en eller flera fysiska personer på företaget.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson BandelinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo