Fråga om den andra parentelen av den legala arvsordningen

2016-03-23 i Arvsordning
FRÅGA
Min faster dog -97, hennes sambo bor kvar i deras gemensamma villa med bohag. De var tillsammans i över 30 år och har inga barn. Det sägs att de skrivit att de skulle ärva varandra vid bortgång. Hon har 5 syskonbarn i livet, han har 5 syskon och en som är död. Han har en ny sambo sen 18 år. Har för mig att någon ringde från Fonus senare efter hennes bortgång å fråga om jag gjorde något anspråk, då kände jag att ja inte vill bråka och att han skulle ha orubbat bo. Vad händer när han ( min farbror) går bort ?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras genom Ärvdabalken (ÄrvB).

Intressant för frågeställningen kommer att vara med vem av din farbror eller faster du delar biologiskt familjeband.

Såvitt arvlåtaren inte förfarit med sin kvarlåtenskap genom ett testamente kommer istället den s.k. legala arvsordningen vara tillämplig vid fördelningen med kvarlåtenskapen efter denna. Med den legala arvsordningen menas i första hand den avlidnes make (och bröstarvingar från tiden före äktenskapet) och därefter dennes med makens gemensamma bröstarvingar. Med bröstarvingar förstås arvlåtarens barn – den första parentelen, ÄrvB 2:1 och 3:1.

Som du beskriver det har det i alla fall vid din fasters bortgång förelegat ett testamente som föreskrev att all hennes kvarlåtenskap skulle tillfalla henne sambo – din farbror. När din farbror senare går bort kommer kvarlåtenskapen efter denne endera att fördelas så som han angett genom ett testamente eller i enlighet med fortsättningen på den legala arvsordningen.

Såvitt det inte förekommit några arvingar i den första parentelen fördelas istället kvarlåtenskapet genom den andra parentelen. Den andra parentelen utgår ifrån arvlåtarens föräldrar. Är arvlåtarens föräldrar inte i livet så faller arvet istället – genom dem – till arvlåtarens syskon, lika om även dessa inte längre är i livet – till arvlåtarens syskonbarn, där var gren tar lika stor del av arvet, ÄrvB 2:2.

Eftersom det av frågeunderlaget inte framgår om du är biologiskt syskonbarn till din farbror eller ej, är frågan om du har någon legal arvsrätt efter honom inte möjlig att besvara

Behöver du ytterligare hjälp med att undersöka förutsättningarna för att du har någon legal arvsrätt efter din farbror rekommenderar jag att du kontaktar oss på Lawline vidare i ärendet. Oss når du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1531)
2020-12-04 Vem ärver den av oss som dör först?
2020-12-01 Frågor om vem som har rätt att ärva
2020-11-30 bodelning och arvsrätt vid ensambarn
2020-11-30 skatt vid bodelning?

Alla besvarade frågor (86944)