Fråga om brott mot trafikförordningen och eventuell rättegång

2016-03-25 i Trafikbrott
FRÅGA
Min sambo var med i en krock i vintras. Det var väldigt halt ute och tidigt på morgonen, 50 km/h på vägen. När bilen framför blinkar för att svänga bromsar min sambo och efter att bilen har svängt ser hen att bilen längst fram panikbromsar för en gående på ett övergångsställe. Min sambo ställer sig på bromsen och svänger ut till vänster för att det stod två stycken i en busskur på höger sida. Sambons bil åker in med vänster framlykta in i bilen framförs högra baklykta. Polisen kommer till platsen och min sambo säger då i chock att hen kanske låg lite nära till bilen framför. Nu, 5 månader senare ringer polisen och vill ha ett erkännande om brott mot trafikförordningen. Min sambo nekar till brott och ändrar sitt vittnesmål. Då säger polisen att det blir en rättegång. Vad kan en sådan rättegång kosta? Hur stor är chansen att man vinner ett sådant mål?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet:
För brott mot Trafikförordningen föreskrivs i detta fall penningböter, se 3:2 och 14:3 st. 5 Trafikförordningen. Penningböter utgår som lägst med 200 kr och som högst med 4000 kr, se 25:3 Brottsbalken. Hur mycket det blir i det enskilda fallet beror på graden av allvarlighet i brottet.

Återkallad utsaga i förhöret:
För bevisningen har ett återkallande om erkännande marginell betydelse. I svensk rätt bär ett erkännande om brott ett väldigt begränsad värde som bevisning. Vid ett erkännande prövas detta mot den övriga bevisningen i målet, se den något krångliga formuleringen i 35:3 st. 2 Rättegångsbalken.
Återkallandet här däremot en funktion till som kan aktualiseras i detta fall. Ett erkännande om brott är nämligen en förutsättning för att ett strafföreläggande ska kunna utfärdas, se 48:2 & 4 Rättegångsbalken. Vad som däri betecknas "godkännande" innebär ett erkännande av brott och godkännande av påföljd.

Rättegång:
Det bör påpekas att polismyndigheten inte beslutar om att väcka åtal om brott. Detta åligger åklagarmyndigheten, se 20:1-6 Rättegångsbalken. Det är går endast att spekulera i huruvida en åklagare anser att det finns förutsättningar för att väcka åtal, sådant beror helt på vilken bevisning som finns i förundersökningen. Detsamma gäller frågan om chansen att vinna. Generellt kan det sägas att det föreligger en plikt för åklagare att väcka åtal, såvida de bedömer att det kommer leda till en fällande dom. Av den anledningen blir det även ca nio gånger av tio fällande dom när väl åtal har väckts.

Kostnad:
Utöver en eventuell påföljd kostar inte som utgångspunkt en brottmålsrättegång den tilltalade någonting. Åklagarens lön och så vidare stannar på staten. Det som kan kosta är istället en privat försvarare. I detta fall föreligger, utifrån informationen i frågan, inga förutsättningar för att förordnas en offentlig försvarare, se 21:3a Rättegångsbalken. För att begränsa kostnaden av en privat försvarare kan hänvisas till Rättshjälpslagen och förutsättningar för sådant stöd.

Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1027)
2020-10-25 Jag tror att jag åkte fast i fartkamera så jag undrar hur lång tid tar det till brevet kommer hem ?
2020-10-25 Brott mot trafikförordningen
2020-10-18 vilket straff för tre olovliga körningar
2020-10-17 Vad är straffskalan för olovlig körning?

Alla besvarade frågor (85357)