Fråga om brott mot frihet och frid

FRÅGA
Min pappa gick gick egenom min dator utan tillåtelse jag äger den köpte den själv är det mot denna lag. 9 § Den som, utan att fall är för handen som i 8 § sägs, olovligen bryter brev eller telegram eller eljest bereder sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås eller eljest tillslutet, dömes för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har hänvisat till 4 kap. 8-9 §§ Brottsbalken i din fråga. Eventuellt skulle det kunna ses som ett brott mot 4 kap. 9 § Brottsbalken pga. dataintrånget. Beroende på vad din pappa gjorde på datorn så förändras utgångspunkten, om han läste dina mail/chattar och så vidare så är det lagrummet mer relevant. Dock kan en förälder i vissa fall få göra så om dem tror att det finns något som är farligt för dig där eller att du är involverad i något som är skadligt för dig. I 6 kap. 2 § 2 st. i Föräldrabalken så hittar du mer om det. Viktigt att nämna är att det lagrummet i föräldrabalken är tillämpligt om du är ett barn, dvs. ej myndig.

Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!

Mvh,

Stefan Blomqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1205)
2021-07-28 Får man filma och fotografera andra personer?
2021-07-26 När är filmning brottslig?
2021-07-26 Ofredande att öppna annan persons brevinkast på natten?
2021-07-25 Kan man förtala företag och får man spela in samtal?

Alla besvarade frågor (94414)