Fråga om bristande arbetsmiljö

FRÅGA
Hej,Undrar vad som gäller då en anställd får alltför många uppgifter, dvs att arbetsgivaren har underlåtit att anställa den personal som behövs. I detta fall ett restaurangbiträde som ska sköta kassan under lunchrusning som pågår i ca tre timmar, ska ha ansvaret att hålla koll på mängd mat och beställa mer av kockarna (i en buffe som inte syns när folk står i kö) plocka av och torka bord , se till att det finns tallrikar, bestick, dricka etc etc. Skulle såklart fungera om gästantalet är därefter men här finns inga luckor i kön under lunchtid (50-100gäster eller mer) Personen i kassan har inga möjligheter att göra annat än att ta betalt, eller lämna sin post och göra ett annat jobb. I de ruschigaste stunderna, behövs tre personer i restaurangen för att bibehålla service. Personen i detta fall är 20år, har aldrig jobbat inom restaurang och inte heller fått nån upplärning. ( finns mer kaos som inget anställningsavtal och 3 v har gått, arbetstider har bytts från en dag till nästa) Senaste arbetspasset bröt den anställde ihop och fick hämtas av anhörig, då gästerna varit väldigt missnöjda och hen får ta skott för detta eftersom den är den enda synliga personalen som finns att nå i resturangen. Chefen dessutom skyller på hen att maten i buffen tagit slut etc till gäster. Vad/ vilka lagar reglerar detta, för det första underbemanning och overload till personal, sen att chefen anklagar personen för att skydda sig själv.Tack,
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag ska försöka besvara dina frågor samt ge råd om vad du kan göra nu. Om det inte finns tillräckligt med personal och den personal som är i tjänst inte har fått någon utbildning/introduktion skulle jag säga att detta är ett arbetsmiljöproblem. Jag tolkar frågan som att vid tillfället du beskriver var personen det enda restaurangbiträdet i tjänst trots att det behövs tre personal i tjänst.

Vad säger lagen om arbetsmiljö?

I Arbetsmiljölagen fastslås att arbetsgivare ska ha en god arbetsmiljö, vilket inkluderar den psykosociala arbetsmiljön. Utöver att uppnå en bra arbetsmiljö, syftar lagen till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, vilket framgår av Arbetsmiljölagen 1 kap 1 § (här). Att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med tanke på arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen framgår av Arbetsmiljölagen 2 kap 1 § 1 st (här).

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö, se Arbetsmiljölagen 3 kap 1 a § (här). Arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet, se Arbetsmiljölagen 3 kap 2 § (här). På en arbetsplats med minst fem arbetstagare ska det finnas ett skyddsombud, se Arbetsmiljölagen 6 kap 2 § 1 st (här).

Om det är väldigt stressigt på arbetsplatsen, och det inte finns tillräckligt med personal är det ett arbetsmiljöproblem. Om personalen inte har fått utbildning/introduktion kan det vara ett arbetsmiljöproblem, om det leder till att de anställda inte kan utföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.

Vad säger lagen om anställningsavtal?

Det finns inga formkrav för ingående av ett anställningsavtal. Däremot bör man som anställd se till att få ett skriftligt anställningsavtal, då det underlättar för att bevisa vad man har kommit överens om.

Däremot, senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information. Detta framgår av Lag om anställningsskydd 6 c § 1 st (här). Vad som ska framgå av den skriftliga informationen framgår av Lag om anställningsskydd 6 c § 2 st (här).

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att den anställlde pratar med skyddsombudet på arbetsplatsen, om arbetsplatsen har ett skyddsombud. Är den anställde medlem i en fackförening rekommenderar jag att hen kontaktar facket. Jag rekommenderar dessutom att den anställde kontaktar Arbetsmiljöverket (länk här). Man kan exempelvis ställa frågor till Arbetsmiljöverket och tipsa om missförhållanden på arbetsplatsen.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag till fredag 10:00-16:00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll