Fråga om boutredningsmans befogenheter med dödsbos egendom

FRÅGA
Har kommit i ett låst läge med ett otydligt testamente som nu granskas av en tredje advokatHar en boutredningsman rätt att sälja av fastighet och lösöre innan testamentet är utrett?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till åtgärder baserade på ett arv utgör Ärvdabalken (ÄrvB) tillämplig lagstiftning.

Har en boutredningsman förordnas av rätten har denne att ombesörja dödsboets förvaltning och tillstå att exempelvis dess skulder betalas. För att erhålla täckning för skulderna kan denne nödgas sälja av en del av arvsmassan, jfr ÄrvB 19:11.

För att boutredningsmannen ska kunna göra detsamma med fast egendom fordras samtycke av samtliga delägare. Detta samtycke måste lämnas skriftligen. Har en fast egendom ändå försålts har varje delägare tre månader på sig att väcka en klandertalan för att göra överlåtelsen ogiltig, jfr ÄrvB 19:13.

Behöver du eventuellt hjälp framöver med att hantera en klandertalan eller att bedöma huruvida boutredningsmannen förfarit vanskligt är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline för en mer utförlig utredning. Kontakt söker du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Mvh

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?