Fråga om bodelningsförrättares dröjsmål kan utgöra grund för att entlediga bodelningsförrättaren

2016-12-13 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Hur länge är det rimligt att vänta på att en bodelningsförrättare tar beslut i ett bodelningsärende om man själv inkommit med svar på de frågor som ställts?Jag och mitt ombud har mailat men ej fått svar./
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Tyvärr är din fråga svår att besvara då det inte finns något exakt svar på din fråga. Om bodelningsförrättaren dröjer allt för länge kan dock detta utgöra en grund för domstolen som förordnade bodelningsförrättaren att avsätta (entlediga) bodelningsförrättaren då bodelningsförrättaren då inte kan anses utföra sitt jobb på ett tillräckligt bra sätt. Exakt när ett sådant dröjsmål kan anses föreligga är det dock dessvärre svårt för mig att uttala mig om. Du och ditt ombud bör därför ta kontakt med domstolen som utsåg bodelningsförrättaren och förklara situationen med bodelningsförrättarens dröjsmål.

Med vänlig hälsning

Fick du svar på din fråga?