Fråga om bodelning.

2017-01-22 i Bodelning
FRÅGA
År 2000 gifte vi oss. Jag tillförde boet 680000 kr som vi bl a köpte en bostadsrätt för. Denna bostadsrätt sålde vi senare och köpte en villa som är belånad till 3000000 kr. Värdet på villan är ca 4500000 kr.Nu står vi inför skilsmässa. Min fru har tillgångar i El Salvador ca 160000 USD på banken. Dessutom finns en tomt för 85000USD och ett hus för ca 50000USD. Inga papper är skrivna till någons fördel - testamente.Hur ska vi dela vid skilsmässa?MvhJohnny Källstrandjohnnykallstrand@hotmail.com
SVAR

Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När äktenskap upplöses kallas det i lag för äktenskapsskillnad. Regler om äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB), den hittar du här. Enligt 9 kap. 1 § ÄktB ska man göra en bodelning när äktenskap upplöses. Vad som ska ingå i en bodelning regleras i 10 kap. 1 § ÄktB, allt giftorättsgods ska ingå. Allt som inte är enskild egendom ska anses vara giftorättsgods, se 7 kap. 1 § ÄktB. Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB, eftersom att ingen av er tillgångar uppfyller de rekvisit som finns för att det ska vara enskild egendom så är alla era tillgångar att räkna som giftorättsgods, läs 7 kap. 2 § här.

Vid själva bodelningen får varje make ta undan det som hen använder för personligt bruk, kläder, hygienartiklar etc. Se 10 kap. 2 § ÄktB. Sedan ska avdrag göras för vardera makes skulder och återstående sammanlagda summa ska delas på hälften mellan makarna, se 11 kap. 3 §.

Om de tillgångar och skulder du skrivit är allt så skulle en bodelning se ut såhär:

680 000 + (4 500 000 - 3 000 000) + 2 637 300 (vid beräkning att 1 USD är lika med 8, 94 SEK) = 4 817 300

4 817 300 / 2 = 2 408 650, vilket är det belopp ni får var. Beloppet fördelas sedan på lotter och varje make har rätt till den egendom som hen helst önskar, se 11 kap. 7 §.

Hoppas du fått svar på din fråga, tveka inte att fråga igen.

Vänligen,

Elin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2829)
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning

Alla besvarade frågor (94235)