Fråga om betalningsföreläggande och yttrande

FRÅGA
HeJ!Jag har fått brev från Kronofogden där en sökande skriver att jag är skyldig den ett belopp. Men jag känner inte igen detta belopp och har inte skrivit på något papper där jag skulle vara skyldig denna person pengar. Så hur går jag tillväga för att överklaga detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad du beskriver låter som att Kronofogdemyndigheten (KFM) har skickat ett yttrande om en ansökande rörande betalningsföreläggande. Regleringen kring betalningsförelägganden behandlas i lagen om betalningsföreläggande (BFL). Detta är alltså inte något att överklaga i nuläget, utan något att yttra sig över.

Enligt 25 § BFL ska KFM, efter en inkommen och granskad ansökan om betalningsföreläggande, förelägga den som söks (svarande) att yttra sig i ärendet inom max två veckor. Avlämnas inte yttrande inom den tiden som angivits i föreläggandet meddelar KFM utslag baserat på handlingen, se 26 & 42 § § BFL. Det är därför viktigt att faktiskt yttra sig. Vid ett yttrande om betalningsföreläggande ska även den svarande, vid ett bestridande, motivera sitt ställningstagande. Denna motivering är enkelt sagt "varför" den svarande bestrider själva ansökan, t.ex. att det inte föreligger något fordringsförhållande mellan den sökande och svarande.

När detta har skett överlämnar KFM yttrandet till den sökande som då får välja ifall ärendet ska gå vidare till tingsrätt, se 33-36 § § BFL. Gör inte sökanden detta kommer målet att avskrivas, se 37 § BFL.

Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (501)
2021-02-23 Vad kan jag göra när mitt ex inte hämtar sina saker?
2021-02-21 Om hyresgästen vägrar flytta ut
2021-02-21 Handräckning
2021-02-14 Jag har en skuld hos Kronofogden och har flyttat utomlands. Kan Kronofogden driva in skulden?

Alla besvarade frågor (89681)