Fråga om betalningsansvar när två gäldenärer tillsammans har tagit ett gemensamt penninglån

2016-11-16 i Skuld
FRÅGA
Hej, Jag och min dåvarande man hade tagit ett lån, där jag var medsökande. Han slutade betala in på lånet utan att jag visste om det och det hamnade hos kronofogden. Nu är vi skilda och min man flyttade utomlands. Jag sitter och betalar av på lånet till kronofogden helt själv. Finns det någonting jag kan göra åt det? Vad händer om jag slutar betala in hans skuld hos kronofogden?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du om du är skyldig att betala hela lånet och vad som händer om du skulle sluta betala av skulden.

Disposition

Jag har valt att disponera mitt svar på så vis att jag behandlar vad du är skyldig att betala för. Därefter behandlar jag frågan vad som händer om du skulle sluta betala av skulden. Sedan följer en rekommendation om vad du kan göra och en kort sammanfattning.

Vad är du skyldig att betala för?

Som jag förstår din fråga har du och din f.d. man gemensamt tagit ett lån. Huvudregeln är då att ni båda är solidariskt ansvariga för att lånet betalas, vilket följer av 2 § första stycket skuldebrevslagen (1936:81) (förkortad SkbrL). Det innebär att den ni lånade pengarna av kan kräva att vilken som helst av er betalar hela lånet.

Från denna huvudregel kan man göra undantag genom att avtala med långivaren om något annat. Som jag förstår det från din fråga har ni emellertid inte avtalat om något annat.

Den av er som betalar mer än sin egen andel kan dock kräva den andra på det överstigande beloppet (2 § andra stycket SkbrL). Om det inte på något sätt framgår hur era andelar i lånet är fördelade, gäller i ert fall att din andel av lånet är 50 %. Betalar du mer än 50 % av lånet kan du då alltså kräva tillbaka det överskjutande beloppet från din f.d. man.

Du kan alltså inte göra så mycket åt att du också betalar av din f.d. mans andel. Det du kan göra är att därefter kräva honom på beloppet, såvida ni inte kan komma överens om att han betalar sin andel av lånet frivilligt.

Vad händer om du slutar att betala av lånet?

Det framgår inte helt från din fråga på vilket sätt du har hamnas hos Kronofogdemyndigheten. Jag kan därför inte ge några konkreta rekommendationer, utan bara allmän information.

Vad jag kan säga är att du bl.a. kan bli utmätt om du slutar att betala in lånet. Utmätning kan innebära att Kronofogdemyndigheten tar en del av din lön för att betala skulden. Utmätning kan också innebära att Kronofogdemyndigheten beslagtar och säljer din egendom för att betala skulden (4 kap. 2 § utsökningsbalken (1981:774) (förkortad UB)).

Utmätning förutsätter dock en s.k. exekutionstitel, vilket i ditt fall skulle kunna vara en dom eller ett utslag i ett ärende om betalningsföreläggande från Kronofogdemyndigheten (3 kap. 1 § UB). Om du inte redan har en exekutionstitel mot dig kommer alltså Kronofogdemyndigheten inte omedelbart att kunna göra något åt att du slutar att betala skulden.

Jag skulle dock inte rekommendera att du slutar att betala lånet, eftersom du då kan komma att orsakas mer kostnader.

Rekommendation

Det du kan göra är att antingen

1. Försöka komma överens med din f.d. man om att han ska betala hans andel av lånet till dig och/eller kronofogden, eller

2. Kräva din f.d. man på den del av hans andel av lånet som du har betalat.

Sammanfattning

Eftersom ni gemensamt har tagit lånet kan långivaren kräva vilken som helst av er på hela lånet. Det du kan göra är att – efter att ha betalat in en del av din f.d. mans andel – kräva din f.d. man på den del av hans andel av lånet du betalat. Om du skulle sluta betala av skulden kan du komma att bli utmätt av kronofogden.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med vem som är betalningsskyldig när flera står på samma lån, eller om utmätning, är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (456)
2020-10-17 Olika typer av borgensansvar
2020-10-12 Kräva tillbaka pengar man lånat åt någon annan
2020-09-14 ​Kan jag ta över min mans skulder som han tagit för att hjälpa mig?
2020-09-13 Är det lönt att ta en skuld vidare till Kronofogden?

Alla besvarade frågor (85188)