Fråga om begäran om avgörande i ett ärende om uppehållstillstånd på grund av anknytning.

2020-05-23 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, Jag och min man väntar på beslut, handläggare, från Migrationsverket angånde uppehållstillstånd med anknytning till maka. Vi har nu väntat sedan april-19 på besked. Allt är inlämnat, som ska vara inlämnat + intervjun. Vi väntar på handläggare, de kan inte ge svar på när vi får det.Kan vi åberopa förvaltningslagen paragraf 12 då vi väntat mer än 6 månader? Hur ska vi göra det, skriftligt per mail till Migrationsverket? Eller finns det någon annan väg att gå?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiserar främst förvaltningslagen (FL) och utlänningsförordningen (UtlF).

Ni har alltså väntat i lite mer än 12 månader på att få ett beslut. Bestämmelsen i 12 § FL har till syfte att just ge en möjlighet att skynda på och få till ett beslut som är försenat. När man gör en sådan ansökan kallas det att lämna in en begäran om att avgöra ärende. Bestämmelsen finns alltså i förvaltningslagen, som är subsidiär. Detta innebär att andra lagar och förordningar i första hand ska tillämpas om de avviker från förvaltningslagen. I ditt fall gäller att i just anknytningsärenden ska migrationsverket besluta i ärendet senast nio månader från det att ansökan lämnades in, såvida det inte finns särskilda skäl (UtlF 4:21 a).

Detta innebär att ni i och för sig fortfarande kan använda er av 12 § FL, men att tidsgränsen inte är sex månader, utan nio, samt att migrationsverket kan rättfärdiga en försening om det anses föreligga särskilda skäl.

Eftersom det gått mer än 12 månader bör ni trots allt kunna vinna framgång med en begäran om att ert ärende ska avgöras. Notera dock att begäran endast kan göras en gång för ett ärende. Begäran görs skriftligen till myndigheten och på migrationsverkets hemsida finns en blankett som ni kan skriva ut och fylla i, och sedan skicka till migrationsverket antingen per post eller inskannat i mail till migrationsverket@migrationsverket.se.

Utöver att begära ett avgörande finns det inget särskilt eller lika effektivt sätt att få till ett avgörande. I övrigt kan ni ju ringa och fråga om ert ärende trots allt kan komma att avgöras snart eller vad genomsnittstiden ligger på. Annars rekommenderar jag att ni faktiskt skickar en begäran om avgörande.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1098)
2020-11-30 Kan man åka tillbaka till Sverige efter avslag på asylansökan?
2020-11-30 Karenstid inför svenskt medborgarskap
2020-11-27 Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?

Alla besvarade frågor (86819)